مطالب تخصصی

سمعک باها

۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۰۸:۴۴:۰۸ +۰۰:۰۰

سمعک باها چیست؟ سمعک باها (BAHA) یا سمعک استخوانی پیچی بسیاری از معایب سمعک هدایت استخوانی را ندارد. خروجی سمعک های باها نیز مانند سمعک هدایت استخوانی، به صورت ارتعاش مکانیکی است، اما ارتعاشات از طریق پیچ تیتانیومی که به درون ماستوئید فرو برده شده است، به جمجمه انتقال می یابد. از آنجا که این [...]

سمعک باها۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۰۸:۴۴:۰۸ +۰۰:۰۰

سمعک های کاشتی گوش میانی

۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۱۵:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰

سمعک های کاشتی گوش میانی سمعک های کاشتی گوش میانی یک راه چاره و جایگزین دیگری که برای سمعک های معمولی (هدایت هوایی) و هدایت استخوانی وجود دارد، سمعک های کاشتی گوش میانی هستند. در اینگونه وسایل، ارتعاش مکانیکی به سیستم گوش میانی یا به دریچه گرد اعمال می شود و دیگر نیازی به خروجی [...]

سمعک های کاشتی گوش میانی۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۱۵:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰

علت سوت زدن سمعک چیست ؟

۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۱۵:۱۴:۰۳ +۰۰:۰۰

سوت زدن سمعک یا نوسان فیدبک چیست؟ نوسان فیدبک (یعنی وقتی که سمعک سوت می زند) مشکل بزرگ بسیاری از سمعک ها است. واژه فیدبک در متون بدین معنی است که بخشی از خروجی سمعک به عقب و به سمت ورودی سمعک بر می گردد(یعنی به سمت ورودی بازخورانده می شود).البته وقتی آن به سمت [...]

علت سوت زدن سمعک چیست ؟۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۱۵:۱۴:۰۳ +۰۰:۰۰

اختلال طیف نوروپاتی شنوایی

۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۷:۴۳:۴۹ +۰۰:۰۰

اختلال طیف نوروپاتی شنوایی چیست؟ نوروپاتی-ناهمزمانی شنیداری که اخیرا به آن اختلال طیف نوروپاتی شنوایی (ANSD) گفته می شود اختلال جدیدی نیست، بلکه در سال های اخیر، امکان بررسی دقیق تر و درک بهتر آن امکان پذیر شده است. نوروپاتی شنوایی، نوعی نقص شنوایی است که در آن سلول های مویی خارجی (OHC) یا دستگاه [...]

اختلال طیف نوروپاتی شنوایی۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۷:۴۳:۴۹ +۰۰:۰۰

بیماری منییر چیست؟

۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۷:۳۸:۴۰ +۰۰:۰۰

بیماری منییر چیست؟ بیماری منییر یک اختلال گوش داخلی است علائمی همچون کم شنوایی نوسانی، سرگیجه و وزوز گوش دارد. اگرچه علت دقیق بیماری منییر مشخص نیست، ولی اغلب به دلیل افزایش فشار  مایع گوش داخلی(آندولنف) ایجاد می شود. به همین دلیل به آن "هیدروپس آندولنفاتیک" نیز گفته می شود. علائم بیماری منییر سرگیجه های [...]

بیماری منییر چیست؟۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۷:۳۸:۴۰ +۰۰:۰۰

تکنیک هایی برای درک گفتار ایده آل با سمعک

۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۶:۳۳:۴۱ +۰۰:۰۰

تکنیک هایی برای درک گفتار ایده آل با سمعک تکنیک هایی وجود دارد که افراد می توانند میزان درک گفتارشان را افزایش دهند. حتی افراد با شنوایی طبیعی نیز گاهی در محیط های شنوایی سخت و پرچالش، بطور ناخودآگاه از بسیاری از این شیوه ها استفاده می کنند. از آنجاییکه توانایی افراد دچار کم شنوایی [...]

تکنیک هایی برای درک گفتار ایده آل با سمعک۱۳۹۹-۱۲-۲ ۰۶:۳۳:۴۱ +۰۰:۰۰

آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟

۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۰۷:۴۴:۲۲ +۰۰:۰۰

آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟ میزان سودمندی سمعک، میزان استفاده از سمعک توسط افراد و تعداد ساعات استفاده از سمعک در هر روز توسط افراد، با افزایش درجه کم شنوایی افزایش می یابد. یعنی افراد دچار کم شنوایی شدید سودمندی بالاتری را نسبت به افراد دچار کم [...]

آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۰۷:۴۴:۲۲ +۰۰:۰۰

سرگیجه وضعیتی خوش خیم یا BPPV چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۱:۰۴ +۰۰:۰۰

سرگیجه وضعیتی خوش خیم یا BPPV چیست؟ سرگیجه وضعیتی خوش خیم یا BPPV یک اختلال گوش داخلی است که از تحریک غیر طبیعی یکی از مجاری نیم دایره ای(ارگان های تعادل در گوش داخلی)، معمولا مجرای نیم دایره ای خلفی، ایجاد می شود. تحریک غیر طبیعی مجرا، از جدا شدن و شناور شدن ذرات کربنات [...]

سرگیجه وضعیتی خوش خیم یا BPPV چیست؟۱۳۹۹-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۱:۰۴ +۰۰:۰۰

تربیت شنوایی چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۵:۲۱ +۰۰:۰۰

تربیت شنوایی چیست؟ هدف از تربیت شنوایی این است که فرد کم شنوا بتواند مهارت بازشناسی شنیداری گفتار را بازیابد. قبل از شروع تربیت شنوایی، باید مطمئن شد که فرد کم شنوا از وسیله کمک شنوایی مناسب برخوردار است. تربیت شنوایی، سلسله مراتبی از مهارت ها و خرده مهارت ها را شامل می شود. این [...]

تربیت شنوایی چیست؟۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۵:۲۱ +۰۰:۰۰

توانبخشی شنوایی چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۶:۰۹ +۰۰:۰۰

توانبخشی شنوایی چیست؟ کم شنوایی، یک نقص پنهان است که پیامد های آن طیف وسیعی از اختلالات را شامل می شود. اختلالات ناشی از نقص شنوایی را می توان به 4 گروه عمده تقسیم کرد: 1-اختلالات ارتباطی که مهمترین اختلال ناشی از کم شنوایی محسوب می شود 2-اختلالات هیجانی-عاطفی و روانی-اجتماعی 3-مشکلات تحصیلی 4-مشکلات شغلی [...]

توانبخشی شنوایی چیست؟۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۶:۰۹ +۰۰:۰۰
Go to Top