انواع وزوز گوش کدامند؟

به طور کلی طبقه بندی درست و صحیح انواع وزوز گوش، با بررسی دقیق علایم آن و توسط متخصص گوش و حلق و بینی یا متخصص شنوایی شناسی صورت می گیرد. برای علایم با علت ناشناخته، اهمیت این موضوع بیشتر احساس می شود. طبقه بندی وزوز می تواند بر اساس مشخصات متفاوت آن مثل نشانه شناسی (زیر و بمی، تونال، نویز پهنه کوتاه یا پهنه وسیع)، محل ضایعه (گوش میانی، حلزون، مرکزی)، شدت وزوز گوش، قابل تحمل بودن وزوز گوش(جبران شده، غیر قابل تحمل) و مدت زمان ابتلا به وزوز گوش (حاد و مزمن) انجام شود.

هر طبقه بندی که بتواند خط مشی و راهنمای خوبی برای انتخاب درمان یا قضاوت در مورد پیش آگهی اختلال یا بیماری را ارایه دهد، مفید تلقی می شود. هیچ کدام از طبقه بندی ها تاکنون نتوانسته به خوبی پاسخی برای همه سوالات موجود باشد. با این حال، طبقه بندی بر اساس فیزیولوژی و علت آسیب تا حدودی جامع تر بوده است.


مقاله مرتبط : چگونه تغییر سبک زندگی می تواند باعث کاهش شدت وزوز گوش شود؟


انواع وزوز

انواع وزوز گوش از نظر بالینی

از لحاظ بالینی، وزوز را می توان به دو گروه وزوز آبجکتیو (عینی) و وزوز سابجکتیو (ذهنی) طبقه بندی نمود.
در وزوزهای آبجکتیو یا عینی، وزوز علاوه بر بیمار توسط معاینه کننده نیز شنیده شود، مانند وزوز ضربان داری که ناشی از آنوریسم عروقی در مناطق سر یا گردن باشد. وزوز سابجکتیو یا ذهنی به وزوزی اطلاق می-گردد که تنها توسط بیمار شنیده شود و یکی از حادترین مواردی است که درمانگر با آن روبروست و در اثر عوامل متعددی برای مثال علل متابولیک، فارماکولوژیک، عصبی و… ایجاد می شود.

انواع وزوز گوش از نظر علت ایجاد وزوز

در طبقه بندی وزوز براساس اتیولوژی یا علت اختلال، چهار نوع وزوز مطرح می گردند که عبارتند از:

1. وزوزهای هنجار یا فیزیولوژِیک:

این نوع وزوزگوش، مربوط به شنیدن اصوات هنجار بدن می باشد که در ظاهر از سر منشا می گیرند. اگر افراد دارای شنوایی هنجار در محیطی کاملا ساکت قرار گیرند و به دقت گوش فرا دهند، اکثر آنها اصوات همهمه مانند یا به خصوصی را می شنوند که با تعریف ذکر شده باید این اصوات را وزوز محسوب کرد ولی این موارد به ندرت وزوز بالینی خواهند بود این اصوات می تواند به دلیل عملکردهای هنجار مربوط به گردش خون در عروق یا لرزش های عضلانی یا حتی اثر حرکت براونی هوا در اطراف پرده گوش و یا مایعات درون حلزون ایجاد شود.

2. وزوزهای موقتی:

این نوع وزوز به اصوات موقتی اطلاق می شود که به طور خود به خود و یا به دلیل تاثیر موقت نویز های شدید یا تاثیر دارو ها ایجاد می شود و بدون ایجاد صدمه دایمی و پایدار بلافاصله پس از بر طرف شدن عوامل ذکر شده از بین می رود . وزوز ناشی از جنبش مایعات موجود در گوش میانی در اثر عفونت گوش میانی( اوتیت میانی ترشحی) می تواند در این طبقه بندی گنجانده شود.

3. وزوزهای کاذب:

اصواتی شبیه وزوز هستند که تعریف ارایه شده برای وزوز را در بر ندارند و در دو گروه وزوزهای کاذب محیطی و وزوزهای تمارضی شرح داده می شوند.
الف) وزوزهای کاذب محیطی:
گاهی اوقات بیماران شنیدن اصواتی را گزارش می کنند که این اصوات در واقع وزوز نیستند و منشا محیطی دارند. گاه اصوات خارجی شبیه به وزوز بوده و بیمار را دچار مشکل میسازد. در این زمینه می توان به صدای زنگ یا هیس مانند سیم ها یا کابل ها، صدای انواع ماشینها یا وسایل خانگی (مثل یخچال)، صدای ناشی از عبور گازها و آبهای زیر زمینی، ترافیک و غیره اشاره کرد.
ب) وزوزهای تمارضی:
این نوع وزوزها بیشتر از سوی افرادی که در پی جبران خسارت و یا کسب توجهات بالینی بیشتر هستند، گزارش می شود.

4. وزوزهای پاتولوژیک:

این نوع وزوز گوش، بطورکلی از وزوزها با اختلالات فیزیکی یا روان شناختی مرتبط بوده ودر چهار گروه زیر قابل بررسی است:
الف) وزوزهای با منشای غیر از دستگاه شنوایی:
این نوع از وزوز گوش، از محلی غیر از دستگاه شنوایی منشا دارد و می تواند در نتیجه بیماری های بسیار نادر ایجاد شود. با توجه به منبع اصوات به چند دسته شامل موارد عضلانی، عروقی و تنفسی تقسیم می شوند. فسیتول های شریانی- وریدی و آنوریسم ها و تومور گلوموس نیز در این طبقه جای
می گیرند.


مقاله مرتبط : وزوز گوش


انواع وزوز

ب) وزوزهای رفلکسی یا بدنی (سوماتیک):
اختلالات مفصل فکی گیجگاهی و گردنی از عوامل مسبب این گروه از وزوزها می باشند. این اختلالات از طریق تنش در عضلات سر و گردن می تواند باعث بروز وزوز و یا تشدید آن شوند. در هر صورت باید بیماریهای مربوط به مفصل گیجگاهی فکی وآسیب های دندانی را در تاریخچه عمومی و معاینات دقیق جسمانی تمامی بیماران مبتلا به وزوز مورد توجه قرار داد و به متخصصان مربوط ارجاع داد.
ج) وزوزهای روانشناختی:
این نوع وزوزها به دو گروه توهمی و تصوری تقسیم بندی می شوند. در نوع توهمی، وزوز به صورت اصوات گفتاری به ویژه به شکل اصوات گفتاری ناسزاگویی و اتهامی وجود دارد و غالبا در افراد سایکوتیک دیده می شود. این حالت از وزوزها ، ممکن است در افراد مستعد به وزوزهای طولانی اتفاق افتد.
در نوع تصوری ناشی از واکنش های تبدیلی وزوزهای معمول در مغز به اصوات سازمان یافته مثل موزیک و یا آواز است که به طور بسیار شایعی در افراد مسن دیده می شود. به گفته گودوین در سال 1980 میلادی این شکل از وزوزها هیچ گاه یک سایکوز جدی محسوب نمی شوند .
د) وزوز شنیداری:
این نوع وزوز در درون دستگاه شنوایی اتفاق می افتد و به دو گروه وزوزهای هدایتی و وزوزهای حسی و عصبی تقسیم بندی می شوند. وزوز های هدایتی عموما در نتیجه تاثیرات غیر مستقیم روی حلزون بوجود می آیند. حلزون گوش به عنوان شایع ترین محل ایجاد وزوز مطرح است اگر چه عصب حلزونی و ساقه مغز نیز در ایجاد آن موثر هستند. تقریبا اکثر وزوزها به طور اصلی و اولیه در حلزون گوش در اثر مکانیسمهای مختلف ایجاد می شوند. این امر باعث شده که دوره آرامش عصبی در اعصاب شنوایی دچار اختلال شود و تغییر این فعالیت در مسیرهای صعودی عصبی در درک و تقویت بعدی آنها با اهمیت باشد.

 

مقالات مرتبط 

راهنمای خرید سمعک اتیکن 

سمعک در کم شنوایی یک طرفه

خرید سمعک زیمنس 

مزایای استفاده از دو سمعک

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی