دریافت وقت ارزیابی اولیه

[bookly-form category_id=”1″]

ارزیابی شنوایی پایه

در این ارزیابی ها که شامل مجموعه ای از آزمایشات مختلف است سیستم شنوایی محیطی شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی بررسی می شود. این ارزیابی ها در بزرگسالان و کودکان 3 سال به بالا قابلیت انجام دارند و شامل موارد زیر می باشند:

تاریخچه گیری

در تاریخچه گیری که گام مقدماتی در بررسی شنوایی افراد است و معمولآ از طریق مصاحبه مستقیم با بیمار انجام می شود، سوالاتی راجع به شکایت اصلی، علت مراجعه و وضعیت شنوایی و تعادل پرسیده می شود.

معاینه اتوسکوپی

در این بخش با استفاده از ابزاری به نام اتوسکوپ، گوش خارجی ، کانال گوش خارجی و پرده گوش مورد معاینه قرار می گیرند. این معاینه اطلاعات ارزشمندی در زمینه کانال گوش باریک ،بدشکلی کانال گوش، وجود جرم گوش ، التهاب کانال، وجود ترشح چرکی در کانال، جسم خارجی در کانال، وجود التهاب در پرده گوش یا تغییر رنگ پرده، پارگی پرده گوش، خروج ترشح چرکی از پرده گوش و… برای آزمونگر فراهم می کند.

آزمون های دیاپازونی

 دیاپازون وسیله‌ای فلزی‌ست دارای دو شاخه که انتهای آنها به یک پایه مشترک وصل شده‌است. با وارد شدن ضربه به شاخه‌های آن، دیاپازون به ارتعاش درمی‌آید و امواج صوتی در یک بسامد (فرکانس) خاص تولید می‌کند. آزمون های شنوایی متعددی یا این ابزار طراحی شده است که به تشخیص افتراقی کم شنوایی حسی عصبی از کم شنوایی انتقالی کمک می کنند.

آزمون ادیومتری تون خالص

در این آزمون میزان شنوایی با تون های خالص در فرکانس های متفاوت با استفاده از هدفون در اتاقک اکوستیک ارزیابی می شود و نتایج در قالب منحنی به نام ادیوگرام بطور جداگانه برای هر گوش ثبت می شود. ادیوگرام میزان و نوع کم شنوایی را نشان می دهد. همچنین، آزمون راه استخوانی بوسیله قرار دادن یک مرتعش کننده استخوانی کوچک پشت گوش فرد، برای اندازه گیری توانایی شنوایی در شنیدن تون های خالص از طریق مسیر استخوانی انجام می شود. بدین ترتیب آستانه شنوایی افراد (ضعیف ترین صوت قابل شنیدن در هر فرکانس) به دو طریق راه هوایی و راه استخوانی بدست می آید و با مقایسه آستانه های این دو مسیر، نوع کم شنوایی(انتقالی-حسی عصبی-آمیخته) تشخیص داده می شود.

آزمون های گفتاری

در این بخش آزمون های متنوعی وجود دارد که وجه مشترک همه آنها ارزیابی عملکرد دستگاه شنوایی با مواد گفتاری (کلمات تک سیلابی و دو سیلابی) می باشد. این آزمون ها در شرایط سکوت و در حضور نویز انجام می شوند و کاربردهای وسیعی دارند از جمله تایید نتایج آزمون ادیومتری تون خالص، تشخیص توانایی درک گفتار فرد در سکوت و در نویز، ردیابی ضایعات عصب و مراکز عصبی شنوایی و پیش بینی کارآیی سمعک.

آزمون سطح ناراحت شنیداری

در این آزمون با اضافه کردن تدریجی بلندی اصوات یا گفتار ، آستانه ناراحتی و میزان تحمل اصوات بلند توسط فرد ارزیابی می شود و در تنظیم سمعک کارایی زیادی دارد. عدم تحمل اصوات بلند یکی از نشانه های ضایعات حلزونی است و تشخیص آن به انتخاب و تجویز سمعک متناسب با نیاز فرد کمک شایانی می کند.


مقاله مرتبط : قیمت سمعک


ارزیابی شنوایی فیزیولوژیک

آزمون تمپانومتری و رفلکس آکوستیک

 آزمون تمپانومتری با هدف بررسی عملکرد گوش میانی و پرده گوش و با دو فرکانس استاندارد ۲۲۶ هرتز (مناسب برای بزرگسالان) و فرکانس 1000 هرتز(مناسب برای نوزادان کمتر از 6 ماه) انجام می شود. نتایج این آزمون عفونت گوش میانی، ترشح، سلامت و پارگی پرده گوش و وضعیت استخوانچه های گوش میانی(از نظر سفت شدگی یا از هم گسیختگی) را نشان می دهد. همچنین در آزمون تمپانومتری پس از انجام مانور های خاص و مقایسه نتایج تمپانومتری می توان وضعیت عملکرد لوله استاش و نقش آن در تهویه گوش میانی را بررسی کرد. در بخشی از این آزمون که رفلکس آکوستیک نام دارد، رفلکس عضله رکابی در گوش میانی از طریق تحریک صوتی همان گوش یا گوش طرف مقابل بررسی می شود. انجام آزمون رفلکس آکوستیک کمک زیادی به تایید آستانه های شنوایی و همچنین تایید ضایعه موجود در گوش می نماید.

آزمون گسیل های صوتی گوش(OAE)

آزمون OAE (Oto-Acoustic Emission) سلامت حلزون و سلول های مویی شنوایی را نشان می دهد و به علت سهولت و سرعت انجام و غیرتهاجمی بودن آن، به عنوان آزمون غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد و پایش وضعیت حلزون در بزرگسالان استفاده می شود. علاوه بر کارایی این آزمون در جهت تایید وجود کاهش شنوایی ، می توان در مورد ماهیت ضایعه نیز به نتایج این آزمون استناد کرد .در واقع نتایج این آزمون امروزه در ترکیب با نتایج آزمون های دیگر مرجعی برای تشخیص پاره ای از ضایعات دستگاه شنوایی نظیر نوروپاتی ها و یا ضایعات سلول های حساس خارجی وبه طور کل ضایعات حلزونی می باشد. این آزمون انواع مختلفی دارد که دو نوع TEOAE و DPOAE در این بین مرسوم تر هستند. محرکات صوتی که بوسیله پروب قرار گرفته در مجرای گوش به حلزون ارائه می شوند، گیرنده های شنوایی را تحریک کرده و در صورت سلامت حلزون گسیل هایی به سمت مجرا ساطع شده که توسط میکروفون ظریف موجود در پروب جمع آوری و ثبت می شوند.

ارزیابی شنوایی الکتروفیزیولوژیک

آزمون الکتروکوکلئوگرافی(EcochG)

این آزمون به بررسی پاسخ های حلزون گوش و بخش انتهایی عصب شنوایی می پردازد و از طریق الکترودهای قرار گرفته درون مجرای گوش یا روی پرده گوش ثبت می شود. پاسخ الکتروکوکلئوگرافی شامل 3 جزء به نام های CM، SP و AP می باشد که با تحلیل دامنه این اجزاء نسبت به یکدیگر می توان برای تشخیص  هیدروپس آندولنفاتیک(بیماری منییر) ، بررسی ضایعات حلزون گوش داخلی و تشخیص نوروپاتی شنوایی بهره جست.

آزمون پاسخ های شنیداری ساقه مغز(ABR)

آزمون ABR( Auditory Brainstem Responses) پاسخ عصب شنوایی در بخش محیطی و هسته های شنوایی ساقه مغز را نشان می دهد. برای ثبت این پاسخ ها الکترودهایی روی گوش و سر قرار گرفته و تحریک صوتی به گوش ارسال می شود. آزمون ABR در نوزادان و کودکان در حال استراحت و یا در حال خواب قابل انجام است. از آزمون ABR جهت غربالگری شنوایی نوزادان، تشخیص ضایعات وراء حلزونی و همچنین تخمین آستانه شنوایی در کودکان و یا بزرگسالان سخت آزمون استفاده می شود. تایید پاسخ های ادیومتری رفتاری در موارد پزشکی قانونی و تشخیص تومورهای زاویه پلی مخچه ای از دیگر کاربرد های رایج این آزمون است.

پاسخ های میانرس شنیداری(AMLR)

 ثبت آزمون AMLR(Auditory Middle latency Response) همانند دیگر اعضاء خانواده آزمون های الکترو فیزیولوژیک، نیاز به قرارگیری الکترود هایی روی سر و گوش و ارائه تحریک صوتی به گوش دارد. پاسخ های ثبت شده از مناطق مرکزی سیستم شنوایی در ناحیه ساقه مغز و قشر شنوایی تولید می شوند. از این آزمون ، علاوه بر دستیابی به اطلاعاتی از وضعیت سیستم عصبی مرکزی شنوایی، می توان در ردیابی آستانه شنوایی نیز بهره جست که البته با ظهور آزمون هایی نظیر ASSR این جنبه به فراموشی سپرده شده است. همچنین از آزمون MLR جهت اندازه گیری عمق بیهوشی می توان استفاده کرد که شاید مهم ترین عامل در ارتباط با موضوع اخیر آن باشد که دامنه پاسخ AMLR با خواب یا بیهوشی به سرعت کاهش نشان می دهد و از همین رو در اندازه گیری عمق بیهوشی می تواند مفید واقع شود. ثبت AMLR در اطفال و بزرگسالان قابل انجام است، اما ثبت پاسخ در شرایط بیداری باید انجام شود.

پاسخ های دیررس شنیداری(ALLR)

آزمون ALLR (Auditory Late Latency Responses) با هدف بررسی پاسخ قشر شنیداری مغز انجام می شود و بسته به تحریک صوتی و تکلیف فرد حین انجام آزمون شامل آزمون های مختلفی می شود از جمله MMN وP300. پاسخ ALLR همانند AMLR،  تحت تاثیر خواب و بیهوشی قرار گرفته و به سرعت کاهش دامنه نشان می دهد. داروهای بیهوشی و خواب آور پاسخ ALLR را تحت تاثیر قرار می دهند و موجب کاهش دامنه پاسخ می شوند. تشخیص ضایعات مرکزی سیستم شنوایی، تشخیص مرگ مغزی و تعیین عمق بیهوشی حین عمل جراحی از کاردبردهای این آزمون می باشد. همچنین زیرمجموعه های این آزمون کاربرد گسترده ای در تحقیقات حیطه شنوایی و مغز دارند.

آزمون P300

این آزمون پاسخ های پیچیده قشر شنوایی به تحریکات صوتی خاصی است که وضعیت شناختی و توجه فرد را نشان میدهد. در پاسخ به تغییراتی که در توالی محرکات صوتی رخ میدهد پاسخ هایی از روی سر و مناطق شنیداری ثبت می شوند که دامنه این پاسخ ها نشان دهنده درک، تمایز، شناسایی و دسته بندی محرکات صوتی توسط سیستم شنوایی می باشد. برای ثبت این پاسخ فرد باید کاملا بیدار و هوشیار باشد و به محرکات صوتی توجه فعال داشته باشد. کاربرد P300 و سایر پاسخ های شنیداری وابسته به رویداد صوتی، این است که به عنوان شاخصی مستقیم از فعالیت مغز هستند و منعکس کننده درک، شناخت و رفتار انسان هستند. از این جهت این آزمون در حوزه تحقیقات جایگاه ویژه ای دارد.


مقاله مرتبط : دریافت وقت مشاوره ارزیابی


ارزیابی و مدیریت وزوز گوش

وزوز گوش به معنای شنیدن اصوات در گوش یا سر می باشد، بدون آنکه این اصوات از یک منبع خارجی ارایه شوند. وزوز گوش به اشکال مختلف مثل صدای زنگ، هیس، سوت، خش خش، جیرجیرک، صدای باد، موتور یخچال، سماور یا اصوات مشابه شنیده می شود. تخمین زده می شود که حدود 10 تا 15 درصد از افراد جامعه مبتلا به وزوز گوش باشند. وزوز علل مختلفی دارد. تشخیص علت وزوز گوش آسان نیست و برخی اوقات علیرغم انجام آزمایش های مختلف نمی توان به قطعیت در مورد علت آن به نتیجه مشخص دست یافت. گاهی عوامل پزشکی در ایجاد آن نقش دارد از جمله جرم گوش، بیماری های گوش (اتواسکلروز، منییر و…)، مصرف برخی داروها و بیماری های زمینه ای(بیماری های قلبی، مشکلات متابولیک یا هورمونی و…). بنابراین، لازم است در ابتدا بیمار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و سایر مشکلات پزشکی رد شده باشد. در اکثر موارد وزوز گوش به دلیل آسیب به حلزون گوش یا دستگاه عصبی ایجاد می شود. خدماتی که کلینیک شنوایی سنجی آوانا به این دسته از بیماران با وزوز ناشی از گوش داخلی و سیستم شنوایی ارائه می دهد شامل موارد زیر می باشد:

ارزیابی سایکوآکوستیک وزوز

پروتکل ارزیابی سایکوآکوستیک وزوز گوش شامل سنجش دقیق شنوایی، ارزیابی فرکانس، شدت و پوشش پذیری وزوز گوش و مهار باقی مانده می باشد. در این ارزیابی، با ارائه اصوات مختلف در فرکانس ها و شدت های مختلف نزدیکترین صدا به وزوز فرد شبیه سازی می شود و سپس با ارائه یک نویز ممتد پوشش پذیری وزوز سنجیده می شود. نتیجه این ارزیابی کیفیت و بلندی وزوز فرد را برای درمانگر قابل درک می کند، به پزشک معالج در تشخیص افتراقی علت وزوز کمک می کند و از همه مهمتر اینکه میزان پیش آگهی توانبخشی وزوز را برای درمانگر نمایان می سازد.

بررسی تأثیر وزوز بر ابعاد مختلف زندگی فرد

مبتلایان به وزوز از نظر شدت ذهنی  درک وزوز و میزان آزاردهندگی وزوز به دو گروه قابل تقسیم هستند. برخی افراد با صدای وزوز مشکل جدی ندارند و با آن تطبیق پیدا کرده اند  ولی دسته ای از بیماران واکنش های روانی متعددی از جمله بی خوابی، افسردگی، مشکلات تمرکز، افزایش میزان استرس و تحریک پذیری عصبی و حتی در مواردی تمایل به خودکشی از خود نشان می دهند. تنها 3-1 درصد مبتلایان وزوز در گروه دوم قرار می گیرند و صدای شنیده شده، آزاردهنده و غیر قابل تحمل است و زندگی عادی فرد را مختل کرده است. برای ارزیابی اثرات وزوز بر کیفیت زندگی فرد، پرسشنامه های مختلفی در سطح دنیا طراحی و استاندارد شده اند که یکی از معتبرترین آنها “پرسشنامه معلولیت ناشی از وزوز” است که برای زبان فارسی نیز استاندارد شده است. این پرسشنامه دو کاربرد اصلی دارد: اولا با استفاده از آن میتوان تاثیر وزوز بر کیفیت زندگی فرد و شدت وزوز را بررسی نمود. ثانیا با اجراي آن قبل و پس از درمان وزوز میتوان از این مقیاس به عنوان نوعی ابزار روانسنجی در پایش تاثیرات درمان بر بهبود کیفیت زندگی فرد استفاده کرد. بنابراین انجام این پرسشنامه قبل از شروع هر نوع درمان خاصی در تعیین نوع درمان و نیز کنترل اثرات درمان توصیه می شود. در کلینیک شنوایی سنجی آوانا این پرسشنامه به همراه چند پرسشنامه مرتبط دیگر قبل از هر گونه اقدام درمانی تکمیل می شود.

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی

ساعات کار

همه روزهای هفته
صبح ها 8:00 – 17:00
عصرها 16:00 – 19:00

021-47286 (داخلی 9)

استانداردهای ما

زندگی شنیدن آهنگ شادیهاست

تجهیزات پیشرفته و به‌روز تشخیصی

مشاوره دلسوزانه به مراجعین

کلینیک سنجش شنوایی آوانا (صاحب کوثر) فعالیت رسمی خود را از سال 1395 در درمانگاه شبانه‌روزی خیریه صاحب کوثر واقع در منطقه 21 تهران (تهرانسر)، در دو نوبت صبح و بعدازظهر آغاز کرده است.