چنانچه نوزاد شما یک یا بیش از یک مورد از این موارد را داشته باشد آزمایشات تشخیصی شنوایی شناسی برای بررسی کم شنوایی ، باید بطور کامل برای وی انجام شود:

کم شنوایی در نوزادان

1-سابقه خانوادگی کم شنوایی حسی-عصبی مادرزادی یا تأخیری در دوران کودکی
2-عفونت های مادرزادی شامل سیتو مگالو ویروس، سرخجه، زونا، توکسوپلاسموز، سیفلیس
3-ناهنجاری های سر و صورت شامل ناهنجاری های لاله و مجرای گوش
4-وزن کمتر از 1500 گرم به هنگام تولد
5-بالا بودن بیلی روبین خون در حدی که نیاز به تعویض خون داشته باشد
6-استفاده از داروهای اتوتوکسیک شامل آمینوگلیکوزیدها(مانند جنتامایسین، کانامایسین، استرپتومایسین) به مدت بیش از پنج روز به همراه داروهای مدر(دیورتیک ها) که البته تنها به این داروها محدود نمی شود
7-مننژیت باکتریایی
8-مشکلات شدید به هنگام تولد شامل امتیاز آپگار صفر تا سه در پنج دقیقه ابتدای تولد، تنفس غیر طبیعی در 10 دقیقه اول تولد، یا شلی عضلات که در 2 ساعت ابتدای تولد وجود داشته باشد
9-تهویه مکانیکی و طولانی به مدت ده روز یا بیشتر
10-علائم یا یافته های مرتبط با کم شنوایی حسی-عصبی
شناسایی زودهنگام کم شنوایی، برای تسهیل گفتار و زبان، مهارت های شناختی، توسعه مهارت های اجتماعی-عاطفی و پیشرفت تحصیلی لازم و ضروری است.

 


مقاله مرتبط : چه عواملی نوزادان را در معرض کم شنوایی قرار میدهد


بطور خلاصه، وجود پاسخ OAE به معنای این است که میزانی از عملکرد حلزونی طبیعی وجود دارد. البته بیماری های گوش میانی و حلزونی می توانند مانع ایجاد و ثبت OAE شوند. باید به خاطر داشت که رابطه دقیقی بین سطح OAE و آستانه شنوایی مشخص نشده است. سطح دسی بلی پاسخ های OAE، از لحاظ بالینی حاوی اطلاعات خاصی نیست.

کم شنوایی در نوزادان

 

مقالات مرتبط 

راهنمای خرید سمعک اتیکن 

سمعک در کم شنوایی یک طرفه

خرید سمعک زیمنس 

مزایای استفاده از دو سمعک

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی