سمعک چند کاناله چیست ؟

آیا می دانید، سمعک های چند کاناله، راه حلی برای مشکل شنیدن گفتار در محیط های پر سر و صدا هستند؟

سمعک های چند کاناله طوری طراحی شده اند که طیف فرکانسی صدای ورودی را به کانال های جداگانه ای تقسیم می کنند.

با استفاده از تقویت چند کاناله می توان در هر کانال، پردازش سیگنال متفاوتی را اعمال نمود  و اصوات در هر کانال بطور جداگانه پردازش شوند.

 این ویژگی باعث انعطاف پذیری تنظیم سمعک و رضایت مندی بیشتر استفاده کننده می شود.

فوائد سمعک چند کاناله

یکی از فواید سمعک های چند کاناله کمک به درک گفتار در محیط های شلوغ است.

فرض بر این است که بیشترین انرژی نویز محیط در فرکانس های پایین (پایین تر از فرکانس 1000 هرتز) قرار دارد.

بر این اساس با کاربرد نوعی مدار تراکمی در فرکانس پایین، میزان بهره در صورت وجود نویز فرکانس پایین کاهش می یابد، اما میزان تقویت فرکانس های بالا ( که نماد های گفتاری مهمی در این فرکانس ها وجود دارد) تغییری نمی کند.

در این راهبرد تقویتی فرض بر این است که سمعک نسبت به اینکه فرد چه اصواتی را باید بشنود(سیگنال) و چه اصواتی را نباید بشنود(نویز)، هوشمند است.

 

 

جهت مشاوره رایگان برای خرید سمعک با قیمت مناسب با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید:

47286 (داخلی 9)
44520582-6 (داخلی 348)
09128959427

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی