آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟

میزان سودمندی سمعک، میزان استفاده از سمعک توسط افراد و تعداد ساعات استفاده از سمعک در هر روز توسط افراد، با افزایش درجه کم شنوایی افزایش می یابد. یعنی افراد دچار کم شنوایی شدید سودمندی بالاتری را نسبت به افراد دچار کم شنوایی ملایم می برند. میزان کم شنوایی بدست آمده در ارزیابی شنوایی، عامل خوبی برای پیش بینی نیاز به سمعک و سودمندی آن می باشد، ولی استفاده صرف از آن به عنوان یک معیار مطلق برای سنجش میزان بهره مندی از سمعک روش نامعتبری می باشد. عوامل دیگری غیر از میزان کم شنوایی هستند که بر روی سودمندی سمعک تأثیر می گذارند. این عوامل عبارتند از:

آگاهی فرد از کم شنوایی اش

آیا فرد آگاهانه می داند که شنوایی او طبیعی نیست و (احساسات او) این مسئله را پذیرفته است؟ آیا فرد کاملا از وجود آسیب شنوایی باخبر است؟برای مثال، وقتی افراد بیان می کنند که مردم بطور واضح صحبت نمی کنند، این نشانگر آن است که آنها از وجود کم شنوایی خود بی خبر هستند و یا نمی خواهند این مسئله را بپذیرند که کم شنوایی دارند. مشاوره می تواند افراد را در پذیرش این مسئله یاری کند که کم شنوایی علت مشکلات آنها است و دیگران تقصیری ندارند.

نیازهای ارتباطی

چقدر فرد در یک حالت احساس می کند که او کمتر از حالت هنجار می شنود و صداها را خیلی واضح نمی شنود؟ یا اینکه چقدر فرد در یک حالت مجبور است آنقدر تمرکز کند که خیلی سریع دچار خستگی عصبی شود؟ یعنی فرد چقدر دچار محدودیت در انجام فعالیت یا ناتوانی شنیداری است؟ مسئله مهم این است که فرد چقدر از ناتوانی شنیداری خود باخبر است؟

پیامدهای کم شنوایی

آیا ناتوانی شنیداری موجب شده است فرد نتواند به فعالیت هایی که دوست دارد بپردازد یا آیا کم شنوایی موجب شده است که فرد احساسات منفی در رابطه با زندگی پیدا کند؟ یعنی فرد چقدر دچار محدودیت در مشارکت یا معلولیت شنیداری شده است؟ مسئله مهم این است که چقدر فرد احساس می کند محدود شده است؟

خودپنداری

آیا فرد فکر می کند که وقتی سمعک بزند، مردم درباره او بد فکر می کنند؟ یا اینکه، آیا خرید سمعک باعث می شود تا فرد درباره خودش منفی فکر کند؟ یا فرد فکر می کند با استفاده از سمعک انگشت نما خواهد شد؟ بعضی از افرادی که مشکلات ارتباطی خود را پذیرفته اند ممکن است ناشایستگی اجتماعی خود را به نقص شنوایی شان ترجیح دهند. بنابراین وقتی آنها از کم شنوایی شان خبر نداشته باشند، خودپنداری آنها نیز ممکن است خیلی خوب حفظ شده باشد.

سودمندی مورد انتظار

فرد دچار کم شنوایی، بر اساس گفته های آنهایی که سمعک دارند، یا قبلا سمعک داشتند، و یا بر اساس گفته های پزشکان و یا مشاهده افرادی که سمعک می زنند، چقدر انتظار سودمندی از سمعک را دارد؟

ترس یا تردید

آیا بیمار درباره مشکلات مربوط به نحوه عملکرد سمعک و یا نحوه کار با آن فکر کرده است؟ آیا بیمار کم شنوایی را برابر با پیری و گذر عمر، کاهش شایستگی اجتماعی یا حتی فرتوت شدن قلمداد می کند و سمعک ها را به عنوان نشانه ای از بدتر شدن اوضاع تصور می کند؟

هزینه ها

چه تصوری از مقایسه کل هزینه ها (هزینه مالی، ناراحتی و تأثیر روی خودپنداری) با میزان سودمندی به دست آمده از زدن سمعک وجود دارد؟ سودمندی فقط بر اساس افزایش میزان درک گفتار در یک حالت خاص نیست، بلکه سودمندی باید منجر به برقراری ارتباطات راحت تر با دیگران، فراهم آمدن فرصت های شغلی بهتر در آینده، شرکت در فعالیت ها یا کاهش گوشه گیری، سر در گمی و خستگی فرد شود.

نفوذ دیگران

آیا بیمار را تشویق کرده اند یا حتی به زور او را وادار کرده اند که به دنبال بازتوانی و خرید سمعک باشد؟ تقریبا نیمی از نامزدهای دریافت سمعک بوسیله خانواده آنها برای دریافت سمعک مورد تشویق مثبت قرار می گیرند. از سویی دیگر، بسیاری از افراد در اثر توصیه پزشکان یا دیگر متخصصان پزشکی از سمعک منع شده اند. بیمارانی که دارای افت شنوایی تدریجی و طولانی مدت در ناحیه فرکانس بالا هستند، اغلب توسط اعضای خانواده به نزد متخصص برده می شوند. این بیماران ممکن است فرصت آن را نداشته باشند تا از کم شنوایی خودشان باخبر شوند، زیرا کم شنوایی آنها به تدریج رخ داده است و وضعیت شنوایی آنها در نواحی فرکانس پایین خوب باقی مانده است و در بعضی موارد، آنان نیاز کمتری به برقراری ارتباط با دیگران دارند و همگی این مسائل باعث می شود تا آنان به این اعتقاد داشته باشند که وضعیت شنوایی آنها طبیعی است و مشکل شنوایی ندارند.

مقاله مرتبط : مشاوره آنلاین خرید سمعک

آسیب شنوایی

در نهایت، آسیب فیزیولوژیکی شنوایی بیمار بر روی میزان آسیب، محدودیت در انجام فعالیت و محدودیت در مشارکت اجتماعی که او اعتقاد دارد که دچار آنها است تأثیر می گذارد، ولی به هیچ وجه تعیین کننده آنها نمی باشد. میزان بدی عملکرد فرد در زمینه توانایی انتخاب فرکانسی، وضوح زمانی و پردازش فضایی، با میزان کم شنوایی فرد در ادیوگرام فقط یک همبستگی جزئی دارد. با وجود این، ادیوگرام شاخص خوبی از میزان آسیب فیزیولوژیکی کلی است و همچنین آن یک شاخص نسبتا متوسطی از میزان محدودیت در انجام فعالیت فرد است، ولی شاخص ضعیفی برای نشان دادن میزان محدودیت فرد در مشارکت اجتماعی است.

مهمترین عامل برای پیش بینی سودمندی سمعک کدام است؟

حضور بیمار در کلینیک شنوایی سنجی به دستور دیگران منجر به استفاده از سمعک نخواهد شد و هیچ موفقیتی را در زمینه استفاده از سمعک نخواهد داشت. جالب اینجاست که هیچگونه ارتباطی بین دلیل اصلی فرد برای جستجوی کمک (پیشقدمی خود او و یا فشار از سوی دیگران) و استفاده نهایی، رضایت مندی و یا سودمندی او از سمعک وجود ندارد. جدای از مجموعه عواملی که بر روی بیماران تأثیر می گذارد، بدون شک میزان آگاهی خود بیماران از مشکلات شنوایی خودشان و میزان انگیزه آنها برای رفع مشکل شان می تواند به عنوان عامل قوی برای پیش بینی استفاده از سمعک ها توسط انها بکار رود.

 

[bookly-form]

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی