به نظر شما چه عواملی نوزادان را در معرض خطر کم شنوایی قرار می دهد ؟

 

چنانچه نوزاد شما یک یا بیش از یک مورد از این موارد را داشته باشد آزمایشات تشخیصی شنوایی شناسی باید بطور کامل برای وی انجام شود:

سابقه خانوادگی کم شنوایی حسی-عصبی مادرزادی یا تأخیری در دوران کودکی

عفونت های مادرزادی شامل سیتو مگالو ویروس، سرخجه، زونا، توکسوپلاسموز، سیفلیس

ناهنجاری های سر و صورت شامل ناهنجاری های لاله و مجرای گوش

وزن کمتر از 1500 گرم به هنگام تولد

بالا بودن بیلی روبین خون در حدی که نیاز به تعویض خون داشته باشد

استفاده از داروهای اتوتوکسیک شامل آمینوگلیکوزیدها(مانند جنتامایسین، کانامایسین، استرپتومایسین) به مدت بیش از پنج روز به همراه داروهای مدر(دیورتیک ها) که البته تنها به این داروها محدود نمی شود

مننژیت باکتریایی

مشکلات شدید به هنگام تولد شامل امتیاز آپگار صفر تا سه در پنج دقیقه ابتدای تولد، تنفس غیر طبیعی در 10 دقیقه اول تولد، یا شلی عضلات که در 2 ساعت ابتدای تولد وجود داشته باشد

تهویه مکانیکی و طولانی به مدت ده روز یا بیشتر

علائم یا یافته های مرتبط با کم شنوایی حسی-عصبی

چنانچه تعدادی از این علائم و نشانه ها در نوزاد شما وجود دارد، انجام تست شنوایی را به تعویق نندازید:

تماس با ما

47286 (داخلی 9)
44520582-6 (داخلی 348)
09128959427

شناسایی زودهنگام کم شنوایی برای تسهیل گفتار و زبان و مهارت های شناختی و همچنین توسعه مهارت های اجتماعی-عاطفی و پیشرفت تحصیلی لازم و ضروری است.

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی