مشکل درک گفتار در سالمندان

سالمندان مشکلات زیادی در درک گفتار دارند.

با اضافه شدن هر 10 سال به سن، میزان مشکلات درک گفتار دوبرابر می شود.

در رابطه با ماهیت و مکانیسم این مشکل فرضیه هایی مطرح شده است.

از جمله:

1. کاهش حساسیت شنوایی محیطی (تغییرات حلزونی):

از دیدگاه این فرض، علت مشکلات درک گفتار، تغییرات سلول های مویی شنوایی و عصب شنوایی است که باعث کم شنوایی و کاهش قدرت شنیدن فرد و اختلال در کدگذاری اصوات می شود.

2. تغییرات سیستم شنوایی مرکزی در ساقه مغز و قشر شنوایی:

این فرضیه معتقد است اختلالات مرکزی در عملکرد ساقه مغز و قشر باعث نقص در انتقال پیام عصبی، جمع آوری اطلاعات و پردازش آن ها، طبقه بندی و ذخیره سازی اطلاعات می شود.

3.کاهش توانایی های شناختی:

 بر اساس این دیدگاه، علت تفاوت های فردی در توانایی های شناختی و کاهش عملکرد شناختی، تغییرات مراکز بالاتر مسیرهای شنوایی است و نقص در یک یا بیش از یکس از این مناطق باعث مشکلات درک گفتار می شود.

نقص های شناختی فقط به سیستم شنوایی محدود نمی شوند مثلا در حافظه کوتاه مدت نقص به وجود می آید. مهم ترین تغییر شناختی که روی درک گفتار اثر می گذارد، کاهش سرعت پردازش های درکی و ذهنی می باشد.

سمعک و وسایل کمک شنوایی، بخشی از مشکلات حسی و شناختی ناشی از سالخوردگی را کم می کنند ولی استفاده از آن ها باید زودهنگام باشد.

” به این منظور سمعک هایی پیشنهاد می شوند که درک گفتار در نویز را افرایش می دهند.”

جهت مشاوره رایگان سمعک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی