سوت زدن سمعک یا نوسان فیدبک چیست؟

نوسان فیدبک (یعنی وقتی که سمعک سوت می زند) مشکل بزرگ بسیاری از سمعک ها است. واژه فیدبک در متون بدین معنی است که بخشی از خروجی سمعک به عقب و به سمت ورودی سمعک بر می گردد(یعنی به سمت ورودی بازخورانده می شود).البته وقتی آن به سمت عقب و به سمت ورودی بر می گردد، به همراه دیگر سیگنال های رسیده به میکروفون سمعک، تقویت می شود و با هر باری که این مسیر را می پیماید این صدا قوی و قوی تر می شود.

علل سوت زدن سمعک یا نوسان فیدبک

هر چیزی که مقدار صدای برگشتی به سمت میکروفون را افزایش دهد، احتمال نوسان فیدبک را نیز افزایش خواهد داد.اگرچه سمعک های امروزی انعطاف پذیری خوبی دارند و به دلیل سیستم های حذف فیدبک پیشرفته، سوت زدن سمعک نسبت به زمان های گذشته کمتر رخ می دهد. برخی علت های رایج عبارتند از:

-قرار دادن یک انعکاس دهنده صدا در نزدیکی سمعک، همچون تلفن یا لبه کلاه. گاهی دور کردن گوشی تلفن از گوش حتی به اندازه 10 میلی متر ممکن است این مشکل را رفع کند

-صحبت کردن یا جویدن، به گونه ای که شکل مجرای گوش تغییر یابد و مسیر صوتی در بین قالب و مجرای گوش پدید آید

-رشد مجرای گوش، بویژه در کودکان

-جمع شدگی قالب با گذشت زمان و با کهنه تر شدن قالب

علت سوت زدن در سمعک های داخل گوشی : 

-پوسته سمعک به گونه نامناسبی درون گوش قرار گرفته است

– پوسته سمعک مثل قبل، به خوبی داخل گوش قرار نمی گیرد(بویژه سمعک هایی که ونت ندارند)

-توپی یا سری مخصوص ونت افتاده است

-میکروفون یا گوشی حرکت کرده است و با قاب سمعک یا مبدل دیگری تماس دارد

-تیوب میکروفون از میکروفون یا قاب سمعک جدا شده است

-تیوب رسیور از رسیور جدا شده است

-تیوب رسیور از نوک پوسته سمعک جدا شده است

علل سوت زدن در سمعک های پشت گوشی:

-قالب گوش به گونه نامناسبی درون گوش قرار گرفته است

-قالب مثل قبل، به خوبی داخل گوش قرار نمی گیرد(بویژه سمعک هایی که ونت ندارند)

– تیوب میکروفون از میکروفون یا قاب سمعک جدا شده است

-تیوب رسیور از رسیور جدا شده است

– تیوب رسیور از قاب سمعک جدا شده است

-شکاف یا پارگی در قالب گوش یا نشتی در محل اتصال قالب گوش به سمعک (یعنی هوک بسیار شل است)

-وجود شکاف یا پارگی در تیوب، یا اینکه تیوب خیلی شل به قالب گوش وصل شده است

 

مقالات مرتبط :

مشاوره آنلاین خرید سمعک

انتخاب بهترین برند سمعک

سمعک کراس چیست ؟

 

[bookly-form category_id=”9″ service_id=”22″]

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی