کلینیک شنوایی تهرانسر

عفونت گوش میانی

2021-01-30T11:03:22+03:30

عفونت گوش میانی چگونه ایجاد می شود؟ عفونت گوش میانی یا اوتیت مدیا علت شایع بسیاری از کم شنوایی های انتقالی به خصوص در کودکان می باشد. گوش میانی با اکثر قسمت های دستگاه تنفسی فوقانی در ارتباط است و عفونت ناحیه بینی، سینوس ها و حلق از طریق شیپور استاش به گوش میانی منتقل [...]

عفونت گوش میانی2021-01-30T11:03:22+03:30

هایپراکوزیس

2020-11-28T21:29:57+03:30

هایپراکوزیس یا بیش شنوایی عبارت است از حساسیت افزایش یافته نسبت به سطوحی از صدا که در افراد نرمال مشکلی ایجاد نمی کند. بین 25 تا 40 درصد از بیماران مبتلا به هایپراکوزیس، وزوز را نیز تجربه می کنند.

هایپراکوزیس2020-11-28T21:29:57+03:30
Go to Top