کاشت حلزون

موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟

2021-07-12T18:12:37+04:30

  موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟ کاشت حلزون، نوعی وسیله کمک شنوایی است که با جراحی داخل حلزون گوش داخلی قرار می گیرد و پایانه های عصب شنوایی را مستقیما تحریک می کند. بررسی ها نشان می دهند که در بیشتر افرادی که دچار کم شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق [...]

موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟2021-07-12T18:12:37+04:30

کاشت ساقه مغز (ABI)

2020-11-11T13:09:54+03:30

  کاشت ساقه مغز (ABI) استفاده از کاشت حلزون در افرادی با کم شنوایی حسی-عصبی دو طرفه عمیق، که از سمعک های معمولی استفاده می کنند به خوبی شناخته شده است. زمانی که آسیب به عصب حلزونی وجود دارد یا در مواردی که آسیب هایی منجر به عدم امکان جایگذاری مناسب الکترود در حلزون می [...]

کاشت ساقه مغز (ABI)2020-11-11T13:09:54+03:30
Go to Top