پیرگوشی

اثر افزایش سن بر سیستم شنوایی

۱۴۰۲-۴-۱۹ ۱۳:۴۵:۳۸ +۰۰:۰۰

با افزایش سن، همه بخش های سیستم شنوایی دچار تغییراتی می شوند. به علاوه، برخی شرایط خاص شنوایی در افراد مسن، بیشتر از افراد جوان دیده می شود.

اثر افزایش سن بر سیستم شنوایی۱۴۰۲-۴-۱۹ ۱۳:۴۵:۳۸ +۰۰:۰۰

کم شنوایی ناشی از سن (پیرگوشی)

۱۴۰۰-۲-۱۷ ۰۲:۵۹:۵۱ +۰۰:۰۰

  کم شنوایی ناشی از سن (پیرگوشی) با افزایش سن، تمام سیستم شنوایی تغییر می کند. تغییرات ناشی از سن ابتدا در ساختارهای حسی و عصبی گوش داخلی و مسیرهای شنوایی مرکزی روی می دهد ولی به میزان کمتر در گوش خارجی و گوش میانی هم رخ می دهد. تغییرات ناشی از سن در گوش [...]

کم شنوایی ناشی از سن (پیرگوشی)۱۴۰۰-۲-۱۷ ۰۲:۵۹:۵۱ +۰۰:۰۰
Go to Top