تفاوت آزمایش‌ OAE و ABR

2023-05-31T09:18:57+04:30

هر دو آزمایش‌های OAE و ABR به‌عنوان روش‌های سنجش شنوایی استفاده می‌شوند.