اولین قدم برای تشخیص علت سرگیجه 

۱۳۹۹-۱۰-۲۰ ۰۶:۲۲:۱۳ +۰۰:۰۰

اولین قدم برای تشخیص علت سرگیجه  عارضه گیجی (سرگیجه)شکایتی شایع و معضلی مدیریتی است.  پزشکانی که با این اختلال مواجه هستند ناگزیر از تاریخچه گیری دقیق هستند. هنر تاریخچه گیری مهمترین گام  برای اتخاذ تصمیم مناسب در مدیریت بیشتر و بهتر بیمار است. گاه به دلیل عدم قطعیت آزمایشات فیزیکی و آزمونهای تشخیصی، یک تاریخچه [...]