آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟

۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۰۷:۴۴:۲۲ +۰۰:۰۰

آیا می توان قبل از خرید سمعک، سودمندی سمعک را پیش بینی کرد؟ میزان سودمندی سمعک، میزان استفاده از سمعک توسط افراد و تعداد ساعات استفاده از سمعک در هر روز توسط افراد، با افزایش درجه کم شنوایی افزایش می یابد. یعنی افراد دچار کم شنوایی شدید سودمندی بالاتری را نسبت به افراد دچار کم [...]