قالب گوش چیست ؟

۱۳۹۹-۸-۱۱ ۱۴:۳۳:۱۹ +۰۰:۰۰

  قالب گوش چیست و چه نقشی در تجویز سمعک دارد؟ برای تجویز سمعک، در اغلب موارد نیاز به قالبگیری اولیه از گوش فرد و تزریق خمیری نرم به گوش توسط متخصص شنوایی شناس است. پس از ارسال قالب اولیه به لابراتوآر ساخت قالب، از روی قالب اولیه، قالب گوش(برای سمعک های پشت گوشی) و [...]