غربالگری شنوایی

نتایج غربالگری شنوایی نوزادان، چه معنایی دارد؟

۱۴۰۰-۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۳۹ +۰۰:۰۰

  منظور از غربالگری شنوایی نوزادان چیست؟ غربالگری شنوایی نوزادان به دنبال آن است که به تصمیم "بله" یا "خیر" در مورد بود یا نبود کم شنوایی برسد. در غربالگری هیچگونه تصمیم گیری بالینی وجود ندارد. وقتی که کودک کم شنوایی ندارد ( نتیجه غربالگری برای کم شنوایی منفی است) نتیجه "گذر" یا "پاس" می [...]

نتایج غربالگری شنوایی نوزادان، چه معنایی دارد؟۱۴۰۰-۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۳۹ +۰۰:۰۰

عوامل خطر کم شنوایی در نوزادان را بشناسید؟

۱۴۰۰-۲-۱ ۱۴:۳۰:۵۳ +۰۰:۰۰

چنانچه نوزاد شما یک یا بیش از یک مورد از این موارد را داشته باشد آزمایشات تشخیصی شنوایی شناسی برای بررسی کم شنوایی ، باید بطور کامل برای وی انجام شود: 1-سابقه خانوادگی کم شنوایی حسی-عصبی مادرزادی یا تأخیری در دوران کودکی 2-عفونت های مادرزادی شامل سیتو مگالو ویروس، سرخجه، زونا، توکسوپلاسموز، سیفلیس 3-ناهنجاری های [...]

عوامل خطر کم شنوایی در نوزادان را بشناسید؟۱۴۰۰-۲-۱ ۱۴:۳۰:۵۳ +۰۰:۰۰

غربالگری شنوایی نوزادان با آزمون OAE

۱۴۰۰-۲-۱ ۱۴:۳۲:۵۵ +۰۰:۰۰

آزمون OAE یا گسیل های صوتی گوش چیست؟ OAE ، گسیل هایی درون کانال گوش هستند که از عوجاجات درون حلزون یا به صورت خودبخودی یا در پاسخ به تحریک صوتی تولید می شوند. این گسیل های حلزونی، اصواتی زیر حد شنیدن (با شدت پایین) هستند و می توانند از کانال گوش خارجی با استفاده [...]

غربالگری شنوایی نوزادان با آزمون OAE۱۴۰۰-۲-۱ ۱۴:۳۲:۵۵ +۰۰:۰۰
رفتن به بالا