سمعک چند کاناله، راهی برای شنیدن در محیط پر سروصدا

۱۳۹۹-۸-۱۴ ۱۰:۰۷:۰۹ +۰۰:۰۰

سمعک چند کاناله چیست ؟ آیا می دانید، سمعک های چند کاناله، راه حلی برای مشکل شنیدن گفتار در محیط های پر سر و صدا هستند؟ سمعک های چند کاناله طوری طراحی شده اند که طیف فرکانسی صدای ورودی را به کانال های جداگانه ای تقسیم می کنند. با استفاده از تقویت چند کاناله می [...]