سمعک بی سیم

چرا عملکرد سمعک در محیط های شنیداری مختلف متفاوت است؟

2021-04-08T07:29:35+04:30

چرا عملکرد سمعک در محیط های شنیداری مختلف متفاوت است؟ عملکرد سمعک در بعضی شرایط و محیط ها ( مثلا در هنگام گوش دادن به گفتار شخصی که در یک مکان آرام صحبت می کند) بسیار بهتر و سودمندتر از شرایط دیگر (مثلا در هنگام گوش دادن به صدای شخصی که با صدای بلند و [...]

چرا عملکرد سمعک در محیط های شنیداری مختلف متفاوت است؟2021-04-08T07:29:35+04:30

سمعک وایرلس (بی سیم) چیست؟

2021-04-08T07:24:24+04:30

سمعک وایرلس (بی سیم) چیست؟ سمعک های وایرلس دارای گیرنده های بی سیم هستند که درون سمعک قرار گرفته است و از طریق آن سمعک می تواند به انواع وسایل جانبی مرتبط شود. انتقال الکترومغناطیسی بی سیمی، امکان انتقال سیگنال ها را فراهم می آورد، بدون اینکه نویز یا بازآوایی بر روی کیفیت صدای [...]

سمعک وایرلس (بی سیم) چیست؟2021-04-08T07:24:24+04:30
Go to Top