خرید سمعک ارزان

حفاظت از سمعک در کودکان

2020-11-15T10:22:44+03:30

حفاظت از سمعک در کودکان وقتی کودکان آنقدر فعال هستند که ممکن است سمعک خود را گم کنند و آنقدر بزرگ نشده اند که به آنها در خصوص نگهداری از سمعک های خود اعتماد کرد، می توان برای نگهداری و محافظت از سمعک ها ، از نگهدارنده سمعک استفاده کرد. نگهدارنده سمعک انواع مختلفی دارد [...]

حفاظت از سمعک در کودکان2020-11-15T10:22:44+03:30

سمعک در کم شنوایی یکطرفه

2020-11-04T14:02:37+03:30

سمعک یک طرفه در کم شنوایی  به یقین، آن اثراتی که افت شنوایی یک طرفه بر روی زندگی یک فرد دارد، به همان شدتی نیست که افت شنوایی دو طرفه دارد. در نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه اتفاق نظر و اجماع کلی وجود ندارد. برای این سوال ساده که آیا کم شنوایی یک [...]

سمعک در کم شنوایی یکطرفه2020-11-04T14:02:37+03:30

مشکل درک گفتار در سالمندان

2020-11-05T10:36:44+03:30

  مشکل درک گفتار در سالمندان سالمندان مشکلات زیادی در درک گفتار دارند. با اضافه شدن هر 10 سال به سن، میزان مشکلات درک گفتار دوبرابر می شود. در رابطه با ماهیت و مکانیسم این مشکل فرضیه هایی مطرح شده است. از جمله: 1. کاهش حساسیت شنوایی محیطی (تغییرات حلزونی): از دیدگاه این فرض، علت [...]

مشکل درک گفتار در سالمندان2020-11-05T10:36:44+03:30
Go to Top