خرید سمعک ارزان

اهمیت مشاوره ژنتیکی در تشخیص کم شنوایی

۱۳۹۹-۸-۲۵ ۰۶:۵۵:۴۶ +۰۰:۰۰

اهمیت مشاوره ژنتیکی در تشخیص کم شنوایی مشاوره ژنتیکی به سوالاتی از قبیل اینکه علت کم شنوایی کودک چیست؟ چند درصد احتمال دارد که یک کودک کم شنوا شود؟ و سوالات مشابه پاسخ می دهد. این سوالات ممکن است از جانب والدین کودکان کم شنوا، افراد کم شنوایی که می خواهند صاحب فرزند شوند و [...]

اهمیت مشاوره ژنتیکی در تشخیص کم شنوایی۱۳۹۹-۸-۲۵ ۰۶:۵۵:۴۶ +۰۰:۰۰

حفاظت از سمعک در کودکان

۱۳۹۹-۸-۲۵ ۰۶:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰

حفاظت از سمعک در کودکان وقتی کودکان آنقدر فعال هستند که ممکن است سمعک خود را گم کنند و آنقدر بزرگ نشده اند که به آنها در خصوص نگهداری از سمعک های خود اعتماد کرد، می توان برای نگهداری و محافظت از سمعک ها ، از نگهدارنده سمعک استفاده کرد. نگهدارنده سمعک انواع مختلفی دارد [...]

حفاظت از سمعک در کودکان۱۳۹۹-۸-۲۵ ۰۶:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰

سمعک در کم شنوایی یکطرفه

۱۳۹۹-۸-۱۴ ۱۰:۳۲:۳۷ +۰۰:۰۰

سمعک یک طرفه در کم شنوایی  به یقین، آن اثراتی که افت شنوایی یک طرفه بر روی زندگی یک فرد دارد، به همان شدتی نیست که افت شنوایی دو طرفه دارد. در نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه اتفاق نظر و اجماع کلی وجود ندارد. برای این سوال ساده که آیا کم شنوایی یک [...]

سمعک در کم شنوایی یکطرفه۱۳۹۹-۸-۱۴ ۱۰:۳۲:۳۷ +۰۰:۰۰

مشکل درک گفتار در سالمندان

۱۳۹۹-۸-۱۵ ۰۷:۰۶:۴۴ +۰۰:۰۰

  مشکل درک گفتار در سالمندان سالمندان مشکلات زیادی در درک گفتار دارند. با اضافه شدن هر 10 سال به سن، میزان مشکلات درک گفتار دوبرابر می شود. در رابطه با ماهیت و مکانیسم این مشکل فرضیه هایی مطرح شده است. از جمله: 1. کاهش حساسیت شنوایی محیطی (تغییرات حلزونی): از دیدگاه این فرض، علت [...]

مشکل درک گفتار در سالمندان۱۳۹۹-۸-۱۵ ۰۷:۰۶:۴۴ +۰۰:۰۰
Go to Top