خرید سمعک اتیکن

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۲:۵۵:۰۶ +۰۰:۰۰

تاریخچه سمعک اتیکن شرکت اتیکن در سال 1904 توسط هانس دمانت در دانمارک تأسیس شد. سمعک اتیکن  با شور و شوق یک مرد برای کمک به همسرش برای زندگی بهتر آغاز می شود. Camilla Demant دچار کم شنوایی بود و Hans Demant می خواست که او بهتر بشنود.  اما او فقط به شنوایی همسرش اهمیت [...]