اهمیت مشاوره ژنتیکی در تشخیص کم شنوایی

2020-11-15T10:25:46+03:30

اهمیت مشاوره ژنتیکی در تشخیص کم شنوایی مشاوره ژنتیکی به سوالاتی از قبیل اینکه علت کم شنوایی کودک چیست؟ چند درصد احتمال دارد که یک کودک کم شنوا شود؟ و سوالات مشابه پاسخ می دهد. این سوالات ممکن است از جانب والدین کودکان کم شنوا، افراد کم شنوایی که می خواهند صاحب فرزند شوند و [...]