فواید صحبت کردن با نوزاد

2020-11-05T13:56:21+03:30

فواید صحبت کردن با نوزاد چرا وقتی هنوز نوزادم حرف نمی زند باید با او صحبت کنم؟ شاید به نظر برسد نوزادان و کودکانی که قادر به تکلم نیستند نمی توانند کلام شما را نیز بفهمند. درست است نوزادان معنای کلمات را متوجه نمی شوند اما تنها از طریق ارتباط و حرف زدن می توانند [...]