توانبخشی شنوایی چیست؟

2021-01-23T14:06:09+03:30

توانبخشی شنوایی چیست؟ کم شنوایی، یک نقص پنهان است که پیامد های آن طیف وسیعی از اختلالات را شامل می شود. اختلالات ناشی از نقص شنوایی را می توان به 4 گروه عمده تقسیم کرد: 1-اختلالات ارتباطی که مهمترین اختلال ناشی از کم شنوایی محسوب می شود 2-اختلالات هیجانی-عاطفی و روانی-اجتماعی 3-مشکلات تحصیلی 4-مشکلات شغلی [...]