تجویز سمعک در کودکان

2021-05-07T07:34:31+04:30

انتخاب نوع سمعک در کودکان ممکن است ظاهر و اندازه سمعک برای کودکانی که در سنین نوجوانی هستند و یا برای والدین کودکان با هر دوره سنی مهم باشد. اگرچه بعضی ها سمعک هایی را انتخاب می کنند که رنگ های بسیار روشن و کودکانه ای دارند و بعضی دیگر سمعک هایی را انتخاب می [...]