مزایای استفاده از دو سمعک

2021-02-17T13:20:50+03:30

  استفاده از دو سمعک شنوایی شما امکان شناسایی و تشخیص منبع صدا و جهت آن را فراهم می سازد. در واقع این گوش ها نیستند که شنیدن را ممکن می سازند، بلکه مغز، ایجاد کننده جنین توانمندی است. برای تفسیر صحیح اصوات شنیده شده، اطلاعات ورودی باید تا حد امکان دقیق باشد. جهت یابی [...]