داروهایی که بطور اختصاصی وزوز را درمان کنند به خودی خود وجود ندارند و داروها معمولا جهت درمان بی خوابی، افسردگی، اضطراب، ترس یا سایر مشکلات سایکولوژیک ناشی از وزوز تجویز می شوند. در اختلالات روانی پیچیده و شدید دارو درمانی به تنهایی پاسخگو نیست و ارزیابی روانپزشکی و مشاوره روانشناسی توصیه می گردد.