پرسش و پاسخ

چرا گذاشتن سمعک در افراد کم شنوا توصیه می گردد؟

2019-07-29T13:33:53+04:30

وسایل کمک شنوایی، توانایی درک گفتار را در افراد مبتلا به کاهش شنوایی ارتقا می دهند. این مسأله می تواند در برطرف کردن نا امیدی، گوشه گیری و افسردگی که گاهی اوقات آن را تجربه می کنند موثر باشند.

چرا گذاشتن سمعک در افراد کم شنوا توصیه می گردد؟2019-07-29T13:33:53+04:30

آیا گذاشتن سمعک موجب تقویت صدای وزوز می گردد؟

2019-07-29T13:33:53+04:30

سمعک و وسایل کمک شنوایی موجب تقویت شدن وزوز نمی شوند. در حقیقت این وسایل با تقویت اصوات خارجی، معمولا از بلندی وزوز می کاهند و می تواند بعنوان ابزار مفیدی در برابر وزوز مورد استفاده قرار گیرد.

آیا گذاشتن سمعک موجب تقویت صدای وزوز می گردد؟2019-07-29T13:33:53+04:30

آیا وزوز باعث کاهش شنوایی شده و صدای وزوز به مرور زیاد می شود؟

2019-07-29T13:33:53+04:30

وزوز باعث کاهش شنوایی نمی شود اما کاهش شنوایی زمینه ای فراهم می کند تا شخص صدای وزوز بشنود. صدای وزوز به مرور زمان بلند نمی شود اما وزوز معمولا ناشی از کاهش شنوایی پیشرونده است.

آیا وزوز باعث کاهش شنوایی شده و صدای وزوز به مرور زیاد می شود؟2019-07-29T13:33:53+04:30

آیا وزوز گوش به تنهایی باعث ایجاد عدم ارتباط با دیگران می شود؟

2019-07-29T13:33:53+04:30

برخی افراد مبتلا به وزوز مشکلاتی که در برقراری ارتباط با دیگران دارند را به وزوز خود نسبت می دهند، درحالیکه متهم واقعی، کاهش شنوایی است. حتی اگر وزوز بطور کامل متوقف شود، افرادی که دچار کاهش شنوایی هستند هنوز در برقراری ارتباط مشکل خواهند داشت.

آیا وزوز گوش به تنهایی باعث ایجاد عدم ارتباط با دیگران می شود؟2019-07-29T13:33:53+04:30

آیا برای درمان وزوز دارو وجود دارد؟

2019-07-29T13:33:53+04:30

داروهایی که بطور اختصاصی وزوز را درمان کنند به خودی خود وجود ندارند و داروها معمولا جهت درمان بی خوابی، افسردگی، اضطراب، ترس یا سایر مشکلات سایکولوژیک ناشی از وزوز تجویز می شوند. در اختلالات روانی پیچیده و شدید دارو درمانی به تنهایی پاسخگو نیست و ارزیابی روانپزشکی و مشاوره روانشناسی توصیه می گردد.

آیا برای درمان وزوز دارو وجود دارد؟2019-07-29T13:33:53+04:30
Go to Top