تربیت شنوایی

آموزش مهارت های زبانی و شنوایی به کودکان کم شنوا

2024-02-01T13:36:06+03:30

باکمک برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام کم شنوایی، کودکان کم شنوا می‌توانند، زبان و گفتار را مانند کودکان همتای با شنوایی طبیعی خود کسب کنند.

آموزش مهارت های زبانی و شنوایی به کودکان کم شنوا2024-02-01T13:36:06+03:30

موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟

2021-07-12T18:12:37+04:30

  موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟ کاشت حلزون، نوعی وسیله کمک شنوایی است که با جراحی داخل حلزون گوش داخلی قرار می گیرد و پایانه های عصب شنوایی را مستقیما تحریک می کند. بررسی ها نشان می دهند که در بیشتر افرادی که دچار کم شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق [...]

موفقیت کاشت حلزون در کودکان به چه عواملی بستگی دارد؟2021-07-12T18:12:37+04:30

روش های توانبخشی شنوایی برای ارتباط با کودک کم شنوا

2021-07-12T17:49:49+04:30

  روش های توانبخشی شنوایی برای ارتباط با کودک کم شنوا کدامند؟ پس از تشخیص کم شنوایی کودک، والدین باید هرچه زودتر تصمیم بگیرند که از کدام روش برای برقراری ارتباط با کودک استفاده خواهند کرد. بهترین انتخاب تنها با داشتن اطلاعات کافی و آشنایی با انواع روش های توانبخشی شنوایی و شیوه های ارتباطی [...]

روش های توانبخشی شنوایی برای ارتباط با کودک کم شنوا2021-07-12T17:49:49+04:30

تربیت شنوایی چیست؟

2021-01-23T14:05:21+03:30

تربیت شنوایی چیست؟ هدف از تربیت شنوایی این است که فرد کم شنوا بتواند مهارت بازشناسی شنیداری گفتار را بازیابد. قبل از شروع تربیت شنوایی، باید مطمئن شد که فرد کم شنوا از وسیله کمک شنوایی مناسب برخوردار است. تربیت شنوایی، سلسله مراتبی از مهارت ها و خرده مهارت ها را شامل می شود. این [...]

تربیت شنوایی چیست؟2021-01-23T14:05:21+03:30

توانبخشی شنوایی چیست؟

2021-01-23T14:06:09+03:30

توانبخشی شنوایی چیست؟ کم شنوایی، یک نقص پنهان است که پیامد های آن طیف وسیعی از اختلالات را شامل می شود. اختلالات ناشی از نقص شنوایی را می توان به 4 گروه عمده تقسیم کرد: 1-اختلالات ارتباطی که مهمترین اختلال ناشی از کم شنوایی محسوب می شود 2-اختلالات هیجانی-عاطفی و روانی-اجتماعی 3-مشکلات تحصیلی 4-مشکلات شغلی [...]

توانبخشی شنوایی چیست؟2021-01-23T14:06:09+03:30

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار

2021-01-11T19:21:37+03:30

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار کم شنوایی خصوصا در زمان کودکی اثرات مخرب و معکوسی بر رشد زبان و گفتار دارد. در این حال توانایی کودک در ارتباط با سایرین متأثر شده و مانع از پیشرفت کودک در سایر حیطه های تکاملی / رشدی می شود. کودکان دچار افت شنوایی که [...]

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار2021-01-11T19:21:37+03:30
Go to Top