تربیت شنوایی چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۵:۲۱ +۰۰:۰۰

تربیت شنوایی چیست؟ هدف از تربیت شنوایی این است که فرد کم شنوا بتواند مهارت بازشناسی شنیداری گفتار را بازیابد. قبل از شروع تربیت شنوایی، باید مطمئن شد که فرد کم شنوا از وسیله کمک شنوایی مناسب برخوردار است. تربیت شنوایی، سلسله مراتبی از مهارت ها و خرده مهارت ها را شامل می شود. این [...]

تربیت شنوایی چیست؟۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۵:۲۱ +۰۰:۰۰

توانبخشی شنوایی چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۶:۰۹ +۰۰:۰۰

توانبخشی شنوایی چیست؟ کم شنوایی، یک نقص پنهان است که پیامد های آن طیف وسیعی از اختلالات را شامل می شود. اختلالات ناشی از نقص شنوایی را می توان به 4 گروه عمده تقسیم کرد: 1-اختلالات ارتباطی که مهمترین اختلال ناشی از کم شنوایی محسوب می شود 2-اختلالات هیجانی-عاطفی و روانی-اجتماعی 3-مشکلات تحصیلی 4-مشکلات شغلی [...]

توانبخشی شنوایی چیست؟۱۳۹۹-۱۱-۴ ۱۰:۳۶:۰۹ +۰۰:۰۰

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار

۱۳۹۹-۱۰-۲۲ ۱۵:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار کم شنوایی خصوصا در زمان کودکی اثرات مخرب و معکوسی بر رشد زبان و گفتار دارد. در این حال توانایی کودک در ارتباط با سایرین متأثر شده و مانع از پیشرفت کودک در سایر حیطه های تکاملی / رشدی می شود. کودکان دچار افت شنوایی که [...]

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار۱۳۹۹-۱۰-۲۲ ۱۵:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰
Go to Top