کلستئاتوما چیست؟

کلستاتوما تجمع اپی تلیوم اسکوآموسی در گوش میانی است که هم می تواند بطور ارثی رخ دهد و هم می تواند به دنبال عفونت های مزمن و مکرر گوش میانی ایجاد شود. در این بیماری، یک کیسه اپی تلیال در اپی تمپان تشکیل می شود. کلستاتوما خاصیت تهاجمی موضعی دارد و می تواند باعث آسیب به استخوان های مجاور (برای مثال استخوانچه های گوش به خصوص زائده بلند سندانی) شود. بسته به مکان کلستاتوما، میزان افت شنوایی انتقالی از حد ملایم تا شدید متغیر است. کلستاتوما معمولا استخوانچه ها را نکروزه می کند و می تواند باعث گسیختگی زنجیره استخوانچه ای شود. بعد از تشخیص کلستاتوما، این توده با جراحی برداشته می شود و معمولا در همان حین، استخوانچه مصنوعی جایگزین می شود. اغلب به علت درگیری جبران ناپذیر کلستاتوما، لازم است استخوانچه سندانی برداشته می شود. گاهی لازم است سر استخوانچه چکشی و یا رکابی هم برداشته شود. در کودکان، گاهی به علت جراحی های قبلی مثل جراحی کلستاتوما، گسیختگی استخوانچه ای هم رخ می دهد. میزان شیوع کلستاتوما، 50-30 درصد می باشد.

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی