عملکرد گوش داخلی

گوش داخلی یک سیستم مکانیکی الکتروشیمیایی با ساختاری پیچیده است.

چندین فعالیت یکپارچه و هماهنگ منجر به حس شنیدن می شوند.

حرکت مکانیکی ساختارها در سراسر گوش داخلی، مایع شمیایی مخصوص (آندولنف) که لازمه شلیک گیرنده های شنوایی (سلول های مویی) است را به حرکت وا می دارد و نهایتا شلیک سلول های مویی که منجر به انتقال اطلاعات عصبی به سیستم شنوایی مرکزی می شود.

گردش خون در گوش داخلی، برای کارکرد صحیح آن حیاتی است.

عملکرد گوش داخلی

اگر هرگونه عارضه ای منجر به اختلال گردش خون در بدن انسان و گوش داخلی شود، یکی از اثرات جانبی آن رخداد کم شنوایی است.

زیرا ساختارهایی که در بدن وابسته به گردش خون هستند، در اثر اختلال در آن دچار سوء تغذیه می شوند.

حفره های گوش داخلی حاوی پری لنف و آندولنف هستند که هر کدام از آن ها ترکیب شیمیایی خاص خود را داشته و تعادل سدیم و پتاسیم صحیح آن ها، لازمه کارکرد سیستم شنوایی است.

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی