منظور از غربالگری شنوایی نوزادان چیست؟

غربالگری شنوایی نوزادان به دنبال آن است که به تصمیم “بله” یا “خیر” در مورد بود یا نبود کم شنوایی برسد. در غربالگری هیچگونه تصمیم گیری بالینی وجود ندارد. وقتی که کودک کم شنوایی ندارد ( نتیجه غربالگری برای کم شنوایی منفی است) نتیجه “گذر” یا “پاس” می باشد و اگر کودک به آزمون های شنوایی اضافی نیاز داشته باشد ( نتیجه غربالگری برای کم شنوایی مثبت است) نتیجه آزمون غربالگری شنوایی، ” ارجاع” یا “رد” است. نوزادانی که از غربالگری شنوایی گذر نمی کنند، برای اثبات وجود کم شنوایی و تعیین نوع، مقدار و شکل کم شنوایی برای ارزیابی تخصصی شنوایی شناسی ارجاع می گردند. یک بررسی کامل شنوایی شناختی، نیازمند انجام مجموعه ای از آزمون های شنیداری است. در این مرحله چون به تصمیم گیری بالینی نیاز است لذا متخصصین آموزش دیده و مجرب برای اجرا و تفسیر نتایج آزمون های ادیولوژیک مورد نیازند. بررسی جامع شنوایی برای ارائه گزینه های مداخله زودهنگام ضروری است. هدف از غربالگری، شناسایی کودکانی است که به آزمایشات بیشتری نیاز دارند. غربالگری، بررسی و آزمایش شنوایی نیست، لذا اگر کودکی از آن “گذر” نکرد، باید ارزیابی های شنوایی بیشتری انجام شود که مشخص شود آیا کم شنوایی وجود دارد یا خیر.

غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان چه اهمیتی دارد؟

تلاش های فراوانی صورت گرفته است تا برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان به عرصه عمل برسند. در حال حاضر این برنامه در اکثر نقاط دنیا به انجام می رسد. این برنامه برای شناسایی نوزادان در معرض خطر یک کم شنوایی تعریف شده( که مانع یا مزاحم رشد و تکامل است) طراحی شده است. توصیه می شود که تمام نوزادان ( اعم از نوزادان بخش معمولی و آنهایی که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان هستند) قبل از ترخیص از بیمارستان توسط آزمون های فیزیولوژیک شنوایی تحت غربالگری شنوایی قرار گیرند. شناسایی زودهنگام کم شنوایی اهمیت دارد چرا که شنوایی و ارتباط، نقش مهمی را در رشد زود هنگام و تکامل کلی کودک ایفا می نمایند. برای نوزادانی که به غربالگری شنوایی بیمارستانی دسترسی نداشته و یا در بیمارستان متولد نمی شوند، غربالگری شنوایی باید تا سن یک ماهگی به انجام برسد.

 


مقاله مرتبط : غربالگری شنوایی نوزادان با OAE


 

نکاتی در مورد نوزادانی که از غربالگری شنوایی اولیه “گذر” نموده اند:

1-حتی اگر نوزادی از غربالگری شنوایی نوزادی گذر کند، توصیه می شود که متخصصین مراقبت بهداشتی و والدین، به کنترل و پایش نحوه کسب شاخص های شنوایی و توانمندی های ارتباطی در کودک به عنوان بخشی از نظارت بر کم شنوایی احتمالی ادامه دهند. اهمیت این مسئله به دلیل موارد زیر است:
*کم شنوایی های خفیف و ملایم احتمالا توسط غربالگری شنوایی کشف نمی شوند.
*هیچ آزمون غربالگری مطلق و کامل نیست: برخی از کودکانی که از غربالگری گذر کرده اند ممکن است درگیر کم شنوایی باشند و برخی دیگر که گذر نکرده اند، ممکن است کم شنوایی نداشته باشند.
*کم شنوایی گاه پس از تولد بروز می نماید( کم شنوایی های تأخیری یا پیشرونده).
2-چنانچه نوزادی از غربالگری شنوایی گذر نموده ولی دارای عوامل خطر کم شنوایی باشد، باید تحت پایش های دوره ای شنوایی شناسی قرار گیرد.

غربالگری شنوایی نوزادان

نکاتی در مورد نوزادانی که از غربالگری شنوایی اولیه “گذر” ننموده اند یا ” ارجاع” شده اند :

1-در ارائه نتایج به والدین کودکی که از غربالگری شنوایی نوزادی ارجاع شده است توصیه می شود که به جای تأکید بر نتیجه “عدم گذر” در غربالگری، بر نیاز به پیگیری و آزمایش مجدد تأکید شود.
2-در اطفالی که در آزمون غربالگری شنوایی اولیه، “گذر” نمی گنند، باید تمام تلاش ممکن انجام شود تا قبل از ترخیص طفل از بیمارستان، آزمایش مجدد صورت گیرد. زیرا در حین غربالگری شنوایی نوزادان، وضعیت گوش خارجی و میانی می تواند نتیجه غربالگری را متأثر نماید. مثلا ذرات موجود در گوش خارجی در دوران نوزادی( به دلیل روند تولد) می تواند سبب شود که نوزاد علی رغم داشتن شنوایی طبیعی، از غربالگری شنوایی گذر نکند (نتیجه مثبت کاذب). اغلب با گذاشتن سر پروب دستگاه در داخل گوش و در آوردن پروب، این ذرات خارج می شوند. گرچه گوش به سرعت تمیز می شود ( ظرف 48 ساعت پس از تولد)، ولی اکثر کودکان قبل از این زمان از بیمارستان ترخیص می شوند. چنین کودکی اگر پس از خروج این مواد از گوش آزمایش شوند از آزمون شنوایی گذر می کنند. همین مسئله در مورد وجود موقت مایع در گوش میانی نیز مصداق دارد. این امر وقتی که از آزمون OAE استفاده می شود، سبب نتیجه “ارجاع” است. به همین علت اگر در غربالگری شنوایی اولیه از آزمون OAE استفاده شده است، آزمون پیگیری باید AABR یا ABR باشد.

 


مقاله مرتبط : عوامل خطر کم شنوایی در نوزادان را بشناسید؟


چرا با وجود غربالگری شنوایی، کم شنوایی برخی نوزادان تشخیص داده نمی شود؟

حتی با وجود اجرای برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان، باز کم شنوایی برخی نوزادان تا بعد از دوران نوزادی مشخص نمی گردد. دلایل مختلفی برای این مسئله وجود دارد از جمله:
1-والدین به برنامه غربالگری شنوایی دسترسی ندارند یا نسبت به اهمیت آن، آگاهی ندارند
2-روش های غربالگری، دقت صد در صدی برای شناسایی تمان نوزادان دچار کم شنوایی ندارند خصوصا اگر کم شنوایی :
-خفیف یا ملایم باشد یا شکل نامعمولی داشته باشد
-مربوط به اختلال عصب یا ساقه مغز شنیداری بوده و در غربالگری فقط از آزمون OAE استفاده شود
-مربوط به اختلال شنیداری مرکزی (قشری) باشد و روش های غربالگری قادر به کشف آن نباشد
3-تمام کم شنوایی ها در بدو تولد بروز پیدا نمی کنند:
-برخی دیر آغازند و یا اینکه پس از طفولیت و کودکی ایجاد می شوند
-برخی کم شنوایی ها مواج و یا پیشرونده هستند
4-وجود عوامل خطر کم شنوایی: عامل خطر آن چیزی است که احتمال اینکه کودک دارای کم شنوایی باشد را افزایش می دهد. کمیته مشترک شنوایی نوزادان چندین عامل خطر بروز کم شنوایی را برشمرده است. انجام غربالگری شنوایی اولیه در نوزادانی که دارای عامل خطر کم شنوایی هستند، تنها در 50% نوزادان، کم شنوایی را شناسایی می کند. لذا انجام غربالگری شنوایی تنها بر اساس و به استناد عوامل خطر، برای شناسایی تمام اطفال دچار کم شنوایی کفایت نمی کند. با بازشناسی عوامل خطر، فقط نشانه ای بدست می آید که در کنترل های مراقبت بهداشتی معمول چنین طفلی، بررسی های بیشتر و آزمایشات شنوایی دوره ای گنجانده شود.

غربالگری شنوایی نوزادان

آیا پس از غربالگری شنوایی نوزادان، می توان به سلامت شنوایی کاملا اطمینان کرد؟

وجود علائم یا نشانه های بالینی کم شنوایی، از جمله عواملی است که والدین حتی پس از انجام غربالگری شنوایی نوزادی باید آن را کنترل کنند. در برخی کودکان، کم شنوایی احتمالی با مشاهده برخی رفتارها یا علائم خاصی که نگرانی والدین یا متخصصین را در مورد شرایط کودک بر می انگیزد مشخص می شود. مثلا گاه والدین می گویند که کودکشان به صدا توجه نمی کند و یا پاسخ های نامربوطی به صدا دارد. بسیاری از نشانه های بالینی کم شنوایی به تأخیر در گفتار و تکامل زبانی مرتبطند. نقاط عطف و نشانه های طبیعی زبان عبارتند از رفتارهای ارتباطی خاص در محدوده سنی بخصوص. گرچه ممکن است تغییرات طبیعی و هنجاری در این دوره ها دیده شود ولی همه آنها معمولا و تقریبا در همان محدوده سنی خاص رخ می دهند.

مقالات مرتبط 

راهنمای خرید سمعک اتیکن 

سمعک در کم شنوایی یک طرفه

خرید سمعک زیمنس 

مزایای استفاده از دو سمعک

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی