علائم پیرگوشی چیست

تظاهرات پیرگوشی در بسیاری از افراد مسن ظریف و نا محسوس است مانند بلند کردن صدای تلویزیون و درک نکردن درست برخی از کلمات در یک مکالمه.

از این جهت کم شنوایی اغلب به عنوان یک جزء تاسف برانگیز و کم اهمیت فرآیند پیری در نظر گرفته می شود.

تخمین زده شده که :

از هر 3 نفر از افراد در سنین 65 تا 74 سال، 1 نفر درجاتی از کم شنوایی دارد و در سنین بالای 74 سال از هر دو نفر یک نفر کم شنوایی دارد.

با اینکه کم شنوایی سومین مشکل پزشکی مزمن است، اما افراد کمی غربالگری شنوایی را انجام می دهند.

بر طبق نتایج یک مطالعه، فقط یک سوم افرادی که مشکوک به داشتن کم شنوایی بودند غربالگری شنوایی را انجام داده بودند.


مقاله مرتبط : کم شنوایی ناشی از سن


پیامد های کم شنوایی درمان نشده به خوبی شناخته شده و ناتوان کننده است.

نتیجه گیری :

اگر با افرادی که مشکوک به داشتن کم شنوایی هستندمواجه شدید آنها را تشویق کنید که غربالگری شنوایی را انجام دهند و توسط نزدیک ترین متخصص شنوایی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

جهت غربالگری شنوایی و انجام تست شنوایی با ما تماس بگیرید:

تماس با ما

47286 (داخلی 9)
44520582-6 (داخلی 348)
09128959427

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی