سمعک کراس چیست؟

در اغلب موارد، برای افراد یک سمعک تجویز می شود و یا اینکه دو سمعک تجویز می شود تا صداها برای هر گوش جداگانه و یا تقریبا جداگانه تقویت شوند. در بعضی موارد، بهتر است که برای افراد یک نوع سمعکی تجویز شود که قطعات نصب شده در هر دو گوش را با هم ترکیب می کند و به همین دلیل، نیاز دارد سیگنال صوتی کامل، بوسیله سیم یا بصورت بی سیم، از سمت یک گوش به سمت گوش دیگر فرستاده شود. این نوع چیدمان را مسیریابی دگر طرفی سیگنال ها یا کراس می نامند. چندین نوع مختلف برای قرار دادن قطعات در هر سمت از سر و ترکیب آنها وجود دارد. در خانواده سمعک های کراس، اجزای سمعک که در هر سمت از سر و مقابل همدیگر قرار دارند بصورت بی سیمی به هم وصل هستند.

چه کسانی کاندید سمعک کراس هستند؟

سمعک های کراس برای افرادی مناسب هستند که افت شنوایی یکطرفه یا نا متقارن دارند.

انواع سمعک کراس کدامند؟

-سمعک کراس ساده

-سمعک دو طرفه کراس (بایکراس)

-سمعک کراس استریو (کراس-کریس)

-سمعک کراس جمجمه ای

مقاله مرتبط : سمعک ضد آب

سمعک کراس چه مزایایی دارد؟

بزرگترین مزیت سمعک کراس این است که بدون توجه به اینکه صدا ها از کدام سمت می آیند، فرد می تواند صداها را در گوشی که باقیمانده شنوایی بهتری دارد بشنود. سر مانند یک مانع برای فرکانس های بالا عمل می کند و آن صداهایی را تقویت می کند که از سمت نزدیک به سر می آیند و آنهایی را کاهش میدهد که از سمت دورتر می آیند. اگر سیگنال از یک سمت شنونده بیاید و نویز غالب از سمت دیگر بیاید آنگاه نسبت سیگنال به نویز در یک گوش بیشتر از دیگری خواهد بود. حال اگر فرد دارای کم شنوایی یک طرفه باشد و سیگنال در سمت گوش ضعیف باشد، میکروفون سمعک کراس می تواند این سیگنال نسبتا شفاف را دریافت کند و سپس این سیگنال را با اتصال بی سیم به گوش بهتر انتقال دهد. به دلیل اثرات پراکنش سر، وقتی که سیگنال گفتار از سمت گوش ضعیف تر بیاید سمعک کراس همیشه باعث بهبودی میزان درک گفتار در نویز (در مقایسه با حالتی که سمعک نباشد)رمی شود. دومین مزیت سمعک کراس این است که میکروفون و رسیور کاملا از هم جدا هستند. این امر باعث می شود بتوان به سمعک تقویت بیشتری اعمال کرد بدون اینکه سمعک سوت بزند.

سمعک کراس چه معایبی دارد؟

بزرگترین عیب تمامی سمعک های کراس این است که باید بین دو طرف سر، یک اتصال و ارتباطی وجود داشته باشد. رایج ترین راه حل برای این کار، انتقال بی سیمی است که بزرگترین عیب این راه حل این است که عمر باتری در مقایسه با حالت معمول کمتر می شود. ظاهر سمعک های کراس بی سیمی، متفاوت تر از سمعک های پشت گوشی یا داخل گوشی مرسوم نیست، اما این تفاوت را دارند که حتما باید از دو سمعک و برای هر دو گوش استفاده کرد که یکی از سمعک ها دارای فرستنده بی سیم است و سمعک دیگر دارای گیرنده بی سیم است.

مقاله مرتبط : مشاوره آنلاین خرید سمعک

انواع سمعک کراس چه ویژگی هایی دارند و چه کسانی کاندید آنها هستند؟

سمعک کراس ساده

این حالت ساده ترین حالت خانواده سمعک های کراس می باشند. افرادی که دچار کم شنوایی یک طرفه هستند از تجویز سمعک کراس ساده سودمند می شوند. یعنی حالتی که میزان افت شنوایی در گوش ضعیف تر آنقدر زیاد است که دادن سمعک به آن طرف فایده ای نخواهد داشت. گوش بهتر باید دارای شنوایی هنجار باشد یا در نهایت، افت شنوایی ملایمی در نواحی فرکانس بالا داشته باشد. افرادی بیشترین سود را از این نوع سمعک کسب می کنند که مرتبا نیاز به گوش دادن به سیگنال هایی داشته باشندکه از سمت گوش ناشنوا می آید مانند فردی که راننده تاکسی است و گوش ناشنوای او در سمت مسافر قرار دارد. در سمعک کراس ساده، میکروفون بر روی گوش ناشنوا قرار می گیرد و خروجی این میکروفون به تقویت کننده و رسیوری می رود که در سمت گوش سالم نصب شده است. هر سیگنالی که از سمت گوش ضعیف تر می آید به خوبی تقویت خواهد شد و در گوش بهتر شنیده خواهد شد. گوش بهتر ترکیبی از صدای تقویت شده سمت مقابل و صدای تقویت نشده که مستقیم به گوش بهتر می رسد را دریافت می کند.

سمعک دو طرفه کراس(بایکراس)

افرادی از سمعک بایکراس سود می برند که دچار افت شنوایی دو طرفه نامتقارن هستند، به گونه ای که میزان کم شنوایی گوش بدتر آنها آنقدر زیاد است که نمی تواند از سمعک سودمند شود. در این نوع سمعک ها، دو میکروفون مجزا بر روی هر دو گوش قرار می گیرد ولی میکروفون گوش ضعیف تر اصوات را با انتقال بی سیم به رسیور گوش بهتر منتقل می کند و اصوات تقویت شده از گوش بهتر شنیده می شوند. تفاوت سیستم بایکراس با کراس ساده این است که در اینجا گوش بهتر هم دچار درجاتی از کم شنوایی است و نیاز به تقویت دارد بنابراین یک میکروفون مجزا هم روی گوش بهتر قرار می گیرد.

سمعک کراس استریو (کراس-کریس)

نوع سوم از سمعک های کراس هستند که آنها را می توان در مکان های عمومی یافت. در واقع این سیستم متشکل از دو سمعک کراس ساده است بدین صورت که خروجی میکروفون سمت چپ به رسیور سمت راست می رود و خروجی میکروفون سمت راست به رسیور سمت چپ می رود. این راه حل با این هدف اختراع شده است که بتوان تقویت بالاتری برای هر دو گوش اعمال کرد بدون اینکه سمعک سوت بزند. ولی همچنان باید احتمال فیدبک و سوت زدن را درنظر داشت.

سمعک کراس جمجمه ای

در این نوع سمعک، سیگنال با استفاده از روش هدایت استخوانی، از یک سمت سر به سمت دیگر انتقال داده می شود. این نوع سمعک برای فردی در نظر گرفته می شود که هیچ شنوایی قابل استفاده ای در یک گوش ندارد، ولی مجبور به گوش دادن صداهایی است که از همان سمت سر می آیند. برای گوش ناشنوا سمعک داخل گوشی تجویز می شود. ارتعاشات ناشی از همان سمت سر از طریق استخوان های سر به سمت حلزون مقابل انتقال داده می شود. این سیستم انتقال صدا، اساس کار سمعک های هدایت استخوانی است. برای اینکه در گوش بهتر، به بالاترین سطح حسی ممکن دست یافته شود، باید تا حد امکان از سمعک پر قدرت و از همین شیوه استفاده گردد. اگر گوش بهتر افت شنوایی حسی عصبی بسیار زیادی داشته باشد، تجویز کراس جمجمه ای نمی تواند تحریک کافی را برای این گوش فراهم  آورد.

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی

مقالات دیگر آوانا

خرید سمعک زیمنس

خرید سمعک اتیکن

تجویز سمعک برای کودکان

راهنمای خرید سمعک باها