ریموت کنترل سمعک

ریموت کنترل سمعک ها همان کاری را برای سمعک انجام میدهند که برای تلویزیون یا پخش کننده های ویدیو انجام می دهند. آنها امکان آن را برای کاربر فراهم می آورند تا نحوه عملکرد وسیله را تغییر دهد، بدون آنکه مجبور باشد وسیله را لمس کند.

ریموت کنترل چه مزایایی دارد؟

مزیت اصلی ریموت کنترل برای سمعک، مربوط به اندازه آنها می شود. چونکه سمعک ها خیلی کوچک هستند، به سختی می توان کنترل های زیادی، و گاهی حتی یک کنترل، بر روی آن قرار داد تا در اختیار کاربر باشد. همچنین از آنجا که سمعک درون یا پشت گوش قرار می گیرد، کاربر نمی تواند کنترل ها را ببیند، و به همین علت ممکن است در یافتن جای کنترلی آنها مشکل داشته باشد، بویژه اگر سمعک بیشتر از یک کنترل داشته باشد.

مزیت دیگر این است که کار کردن با دکمه های موجود بر روی ریموت کنترل راحت تر از دکمه های موجود بر روی سمعک است، بویژه وقتی که آنها بزرگ هستند و کاربر می تواند در هنگام کار با آنها، مستقیما به کنترل ها نگاه کند. ضمنا بعضی از کاربران دوست دارند ریموت کنترل را درون جیب خودشان استفاده کنند، زیرا بدینوسیله در هنگام دستکاری نحوه عملکرد سمعک، دیگران متوجه آن نخواهند شد.

ریموت کنترل چه قابلیت هایی دارد؟

ریموت کنترل دارای ولوم کنترل است که کاربر با آن می تواند بلندی صدا را تا حدودی کم یا زیاد کند. ریموت کنترل همچنین کاربر را قادر می سازد تا برنامه یا برنامه های دیگری را در سمعک انتخاب کند. مشخصات دیگری که عموما با ریموت کنترل فراهم می آید عبارت است از: انتخاب تله کویل، ورودی صوتی الکتریکی، پاسخ میکروفون همه جهته در برابر جهت دار، تون کنترل و سوئیچ روشن-خاموش.

نحوه ارتباط ریموت کنترل با سمعک چگونه است؟

ریموت کنترل ها از طریق انتقال سیگنال ها به سمعک کار می کنند. این سیگنال ها می توانند بر روی سمعکی که خودش دارای سوئیچ است اثر بگذارند. در سمعک های کنونی، از شیوه های مختلفی برای انتقال سیگنال ها استفاده می شود از جمله:

مادون قرمز: در این شیوه از همان فناوری استفاده می شود که در ریموت کنترل های تلویزیون استفاده می شود. در این روش یک موج نوری مادون قرمز انتقال می یابد. ریموت کنترل باید در حوزه دید سمعک و به سمت آن قرار داشته باشد. سمعک، تشخیص گر مادون قرمزی را در سطح بیرونی خود دارد. نور درخشان خورشید ممکن است با چنین انتقالی تداخل کند.

مافوق صوت: ریموت کنترل موج صوتی را با فرکانس بسیار بالایی می فرستد که انسان آن را نمی شنود، اما میکروفون سمعک آن را دریافت می کند. همچنین در این شیوه نیز نیاز به خط دید است.

موج رادیویی: یک موج رادیویی الکترومغناطیسی به وسیله ریموت انتقال می یابد و به وسیله آنتن کوچکی که درون سمعک قرار دارد در یافت می شود

القای مغناطیسی: با ایجاد یک میدان مغناطیسی در فرکانسی که بالاتر از محدوده فرکانسی شنوایی است، سیگنال های کنترلی از سوی ریموت کنترل به سمت سمعک انتقال می یابند. سمعک بوسیله یک کویلی که برای اینکار است و یا بوسیله همان تله کویلی که سیگنال های مغناطیسی شنوایی را دریافت می کند، این سیگنال های کنترلی را دریافت می کند.

هر کدام از این شیوه ها مزیت خودشان را دارند. ریموت کنترل هایی که به شیوه القای مغناطیسی و موج رادیویی کار می کنند کاملا و اکثرا جایگزین ریموت کنترل های ما فوق صوت و یا مادون قرمز شده اند.

 

ریموت کنترل چه معایبی دارد؟

نگرانی که گاهی اوقات در هنگام کار با ریموت کنترل ها پیش می آید، احتمال تداخل آنها با ضربان ساز قلب (Pacemaker) می باشد. از آنجا که ضربان ساز قلب طوری طراحی شده است که ولتاژهای کوچک را تشخیص دهد، نگرانی درباره احتمال تداخل از سوی منابعی که انرژی الکتریکی یا مغناطیسی دارند خیلی معقول و قابل درک است. اگرچه چون ریموت کنترل ها فقط مقدار کمی از توان را منتشر می کنند(مثلا در مقایسه با تلفن همراه)، احتمال دارد که عملکرد آنها در نزدیکی ضربان ساز ایمن باشد. بدن امواج رادیویی را کاهش می دهد و میزان این کاهش برای فرکانس های بالا زیاد است، اما میدان های القای مغناطیسی به هیچ عنوان توسط بدن کاهش نمی یابند. چون برندهای گوناگونی از ضربان سازها و نیز برندهای مختلفی از ریموت کنترل ها وجود دارد، برای سازندگان هر دوی این وسیله ها خیلی سخت است که به کاربران خود در رابطه با عدم رخداد هرگونه تداخلی اطمینان خاطر بدهند. شرکت های سازنده سمعک شاید بتوانند کمترین فاصله ایمن را برای ریموت کنترل های خاص خود در ارتباط با ضربان سازها و مطابق با استاندارد IEC601-1-2 که برای ایمنی کاربر در برابر تداخل است تعیین و مشخص کنند.

بررسی های آزمایشگاهی ربموت کنترل

بررسی های آزمایشگاهی نتوانسته اند هیچگونه تداخلی از سوی ریموت کنترل بر روی عملکرد ضربان ساز نشان دهند، اما نشان داده اند که یک ریموت کنترل می تواند با روند برنامه ریزی فعال و با خواندن از راه دور ضربان ساز تداخل کند. اگر قرار باشد که از ریموت کنترل برای کسی استفاده شود که ضربان ساز قلب دارد، برای احتیاط بهتر است که ریموت کنترلی انتخاب گردد که بر اساس اصل مادون قرمز یا مافوق صوت کار می کند و اگر امکان نداشت، از ریموت کنترل هایی استفاده شود که از شیوه انتقال رادیویی فرکانس بالا استفاده می کنند. در غیر اینصورت، باید شرکت سازنده ضربان ساز مورد نظر و یا شرکت سازنده ریموت کنترل مورد نظر این اطمینان را تضمین کند که تداخلی رخ نخواهد داد.

[bookly-form]

 

دریافت مشاوره رایگان شنوایی سنجی